• Informace k zápisu pro ukrajinské uprchlíky na školní rok 2023/2024

    Інформація  к запису про українські  біженці  на шкільний рік 2023/2024

     

    Rozhodnutí ke stažení zde Rozhodnuti_UA.pdf 

     

     

    6. 6. 2023

     13:00 – 15.00 hod

     

    Zápis proběhne v kanceláři zástupce ředitele pro MŠ

    Aleny Stýblové.

    Запис пройде в канцелярії ведучої учителька Алени Стиблової

     

    Adresa/АДРЕСА: Nedašovská 328, Praha  - Zličín

     

     

    DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU:

    Документи які потребуєте до садочку можете стягнути на сторінці  садочка:

     

     

    Додаток:

    Potvrzeni_ockovani_lekarem.pdf

    Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-2.pdf

     

     

    Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

    Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)        

     

    Rodný list dítěte (úředně ověřený překlad)/ Свідоцтво про народження дитини (переклад на чеську мову)

    Pas zákonného zástupce/Паспорт родича, а дитини

    Potvrzení o povolení k pobytu/Підтвердження, де приписані на Злічіні

     

    Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 34a a § 36 školského zákona)

     

    Ve školním roce 2023/2024 se vztahuje: 

    • povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

     

    Děti cizinci nejsou povinny se k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo k povinné školní docházce hlásit bezprostředně po příjezdu. Vycházíme z toho, že nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit. Využít je možné např. pobytu v adaptačních skupinách. Informace o adaptačních skupinách jsou zveřejněny na edu.cz/ukrajina. 

     

    Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

     

     

     

    Діти/учні іноземців, як правило, підлягають обов’язковій дошкільній освіті та обов’язковому відвідуванню школи (§ 34a та § 36 Закону про освіту)

    У 2023/2024 навчальному році підлягають:

     

    обов'язковій дошкільні освіті діти, народжені з 1.9. 2017 по 31. 8. 2018

    Діти-іноземці не зобов’язані відразу після прибуття реєструватися на обов’язкову дошкільну освіту чи відвідувати школу. Ми вважаємо, що йти до школи треба лише тоді, коли дитина до цього готова і не сприймає це як стресову подію. Не варто поспішати до школи, спочатку потрібно вирішити більш постійне місце проживання, матеріальне та фінансове забезпечення, почати працювати над зняттям мовного бар’єру. Протягом перших трьох місяців перебування в Чехії не обов’язково йти до школи/садок. Можна використовувати, напр. перебування в адаптаційних групах. Інформація про адаптаційні групи розміщена на сайті edu.cz/ukrajina.

    При прийомі в дитячий садок дітей, які не підлягають обов’язковій дошкільній освіті, також необхідно відповідати умовам, передбаченим § 50 закону про охорону здоров’я, тобто, що дитина вакцинована, протипоказана чи має імунітет. Виконання цих умов підтверджується сертифікатом дитячого лікаря для дітей та підлітків Чеської Республіки. Крім підтвердження вакцинації, законний представник не зобов’язаний надавати будь-яку іншу заяву чи підтвердження від лікаря для проведення адміністративної процедури допуску.