• Informace pro zájemce o přijetí do 1. ročníku  

    od září 2022 do základní školy Praha – Zličín  

    pro děti – uprchlíky z Ukrajiny  

     

    Zápis bude probíhat v ZŠ Praha – Zličín, Míšovická 513/12 

     za osobní přítomnosti rodičů a dětí v termínu: 

    čtvrtek 16. června 2022 od 15 do 17 hodin.  

     

    Na zápis – přesný čas se předem objednejte emailem na: lkuncmanova@zszlicin.cz 

    Nejprve vyplňte žádost o přijetí, tj. elektronickou přihlášku, kterou naleznete na http://www.zsamszlicin.czzáložka Základní škola, Elektronická přihláška. Vyplníte ji elektronicky, vytištěnou a podepsanou předáte při zápisu. 
    Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, budete ji moci vyplnit při osobním podání. 

     

    Žádost o přijetí je možné vyplnit i v česko-ukrajinské verzi v tiskopisu zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.doc

    Žádost o odklad školní docházky si můžete stáhnout v zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR.docx

    Přineste s sebou: 

    • váš cestovní pas 
    • doložení pobytu v ČR 
    • rodný list dítěte 
    • kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka. 
      

    Hromadné rozhodnutí o přijetí bude vystaveno pod registračními čísly na webu školy a vedle vchodu do budovy ZŠ 

    do 22. června 2022.  Registrační číslo obdržíte při osobním podání.  Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné v úterý 21. 6. 2022  od 16 do 17 hodin.   Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků proběhne ve čtvrtek 23. 6. 2022. 

    Kritéria přijímání naleznete v 3_Kriteria_prijimani_deti_do_ZS_Ukrajina__2022_-_23.doc