•   DESATERO ŠKOLNÍ DRUŽINY

     

    • Pomáháme si, jsme kamarádi.
    • Nekřičíme a neděláme zbytečný hluk.
    • Když jeden mluví, ostatní naslouchají.
    • Nemluvíme sprostě.
    • Používáme slova: „prosím, děkuji a promiň“.
    • Neubližujeme si.
    • Bez dovolení si nebereme cizí věci.
    • Neběháme ve třídě, na chodbách a v šatnách.
    • Udržujeme pořádek a uklízíme hračky na své místo.
    •  Neničíme hračky a vybavení třídy.