•  

    INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ( RYCHLÁ ZKRATKA)

     

    Družinová oddělení sídlí ve stejných učebnách, kde se děti přes dopoledne učí
    Pouze k odpoledni (večeru) se spojují různá oddělení k sobě

    Ranní družina probíhá ve třídě 1.A - Včeličky

     

    Kontakt
    Družinový telefon +420 731 197 501, který je v kanceláři ŠD
    Přes zprávu v systému Edupage - jednotliví vychovatelé / vedoucí vychovatelka

     

    Platba za ŠD
    Číslo účtu: 168554437 / 5500
    Částka: 400,- / měsíc / dítě 
    Rozděleno na dvě platby: září až prosinec - 1500,- a leden až červen - 2300,-
    V případě přerušení provozu ŠD než 5 dnů v jednom měsíci = úplata snížena na 300,-
      ( prosinec – Vánoční prázdniny, březen – Jarní prázdniny )

    Variabilní symbol naleznete na Edupage v záložce "Platba"

     

    Vyzvedávání dětí probíhá prostřednictvím čipu Bellhop
    Čipy se objednávají prostřednictví formuláře “Formulář pro objednání čipu“,
    který se odevzdá buď osobně paní vychovatelce / panu vychovateli, nebo se odešle na email adankova@zszlicin.cz
    Formulář ke stažení zde: Formular_pro_objednani_cipu_pro_SD_22_23.docx

    Ztrátu je potřeba hned nahlásit, z důvodu zablokování čipu
    Počet čipů na žáka je libovolný, nakládání s nimi je na zodpovědnosti rodičů!
    Čipy po starších sourozencích lze přeprogramovat
    Cena jednoho čipu je 100,-


     

    Samostatné odchody domů
    Jsou možné pouze v případě předchozího písemného nahlášení vychovatelce / vychovateli. Toto ohlášení je možné udělat buď prostřednictvím úpravy v zápisním lístku ( = předat aktualizovaný zápisní lístek, pak to bude zaneseno jako pravidelný odchod na všechny následující dny )
    Nebo prostřednictvím zprávy svému vychovateli / své vychovatelce v systému  Edupage. Avšak tam jde pouze o nepravidelné a jednorázové odchody, které je nutné nahlásit nejpozději do 11:00 hodin daného dne. Tento pokyn musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, přesné datum a čas, kdy má být dítě uvolněno. Nelze napsat čas odchodu "mezi 13-14 hodinou". Čas musí být přesný.
    Propouštění dětí na základě telefonického rozhovoru, sms zprávy, ústního vzkazu, ani emailu není možné!    Propuštění na kroužek
    Je možný pouze v případě, že dá rodič písemný pokyn vychovatelce / vychovateli k tomu, aby dítě na kroužek  propustil.  Tento pokyn je možný provést prostřednictvím formuláře „Žádost rodičů o uvolnění ze ŠD na kroužek“
    Formulář ke stažení zde: Zadost_rodicu_o_uvolneni_na_krouzek_2022_23.docx

    A nebo jiným soupisem zájmových aktivit / samostatných odchodů. Ten však musí obsahovat přesné informace o tom kam a kdy dítě odchází, jakým způsobem (odchází sám / s lektorem) a zda se dítě bude vracet zpět do družiny.  Upozorňujeme, že pokud dítě odejde samo, již se do družiny zpět nemůže vrátit.


     

    Do ŠD vybíráme
    Jako dobrovolný příspěvek oceníme kapesníky - jak v balíčku, tak v krabičce. Potom různé drobné odměny, které mohou být nejen formou bonbonů či jiných sladkostí (avšak z hygienického hlediska musí jít o samostatně balené kousky) ale třeba i drobností typu balonek, propiska...
    Dále se do družiny hodí papírové ručníky a především papíry na kreslení (čisté i z jedné strany potištěné "z práce")

     

    Vnitřní řád ŠD ke stažení zde:  Zlicin_-_SD_vnitrni_rad_skolni_druziny_od_1.9.2022.doc