• ŠKOLNÍ DRUŽINA JE URČENA PRO ŽÁKY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A 1. - 4. ROČNÍKŮ

     

    RANNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

    • 6,30 - 7,40
    • příchod žáků do 7,30 (z důvodu včasného převléknutí/přezutí a přesunu do ranní družiny)
    • ranní družinu mohou využívat i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny

     

    ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

    • 11,40 - 17,00
    • po skončení vyučování si žáky přebírají vychovatelé a odchází s nimi na oběd, poté se vrací do kmenových tříd družiny

     

    Vyzvedávání žáků ze školní družiny

    • od 12,30 do 13,45
    • od 15,00 do 17,00