• Světýlko je spolek rodičů, který spolurozhoduje o finančních příspěvcích, které rodiče půlročně posílají na akce mateřské školy.

          č.účtu 2701494313/2010 - PLATÍ POUZE PRO ÚČET MŠ U RYBNÍČKU!!!

          Příspěvek pro toto pololetí je 1 000,-Kč