• Světýlko je spolek rodičů, který spolurozhoduje o finančních příspěvcích, které rodiče půlročně posílají na akce mateřské školy.

        č.účtu 2701494313/2010 - PLATÍ POUZE PRO ÚČET MŠ U RYBNÍČKU!!!

        Příspěvek pro toto pololetí je 800,-Kč