• Spolupráce ZŠ a MŠ Zličín se Spolkem Světýlko

    Spolek Světýlko vznikl v roce 2014 při ZŠ a MŠ Zličín, Nedašovská 328, Praha 5. Sdružuje rodiče, kteří mají zájem o zapojení do života školy. Jeho cílem je podpora žáků ZŠ Zličín.

    Mezi hlavní zájmy patří snaha umožnit dětem aktivní trávení volného času a získávat prostředky na nákup vybavení a pomůcek vhodných pro zkvalitnění výuky i prostředí školy. Spolek se podílí na organizaci akcí školy.

    Členem Spolku se může stát fyzická či právnická osoba, členy jsou zpravidla rodiče dětí ZŠ a MŠ Zličín a zástupci školy. O členství je nutné písemně požádat. Statutárním orgánem je výbor Spolku, nejvyšším orgánem je valná hromada všech členů.

    Fond Spolku se skládá z darů, grantů a dotací. V průběhu školního roku se z fondu čerpají finance na společné aktivity, akce a soutěže školy, vybavení a pomůcky. Výši ročního příspěvku za dítě stanoví valná hromada na základě požadavků ZŠ a MŠ. Částka pro ZŠ a jednotlivá pracoviště MŠ může být jiná z důvodu odlišných potřeb každého pracoviště. Příspěvek se zasílá na základě pokynů jednotlivých pracovišť.

    Čerpání z fondu probíhá na základě předběžného schválení členů Světýlka.

    Spolek Světýlko vítá pomoc ostatních rodičů při organizaci akcí a finanční či hmotné dary, kterými podpoří aktivity žáků a zajistí vybavení ZŠ a MŠ Zličín.

     

     

    Každé pracoviště má jiné č. ú. Světýlka

    ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. ú. 2600173502/2010

    MŠ NAD PARKEM č. ú. 2601494316/2010

    MŠ U RYBNÍČKU č. ú. 2701494313/2010

     

    Od září 2023 je plánované rozdělení Spolku Světýlko, každé pracoviště bude mít svůj spolek. Prostředky z účtů pro obě pracoviště MŠ budou dočerpány, nadále bude otevřený jen účet ZŠ.