• Seznam žáků přijatých do 1. ročníku od září 2022 je k dispozici v odkazu hromadne_rozhodnuti_o_prijeti_do_1._rocniku.docx

     

    Informace pro zájemce o přijetí

    do 1. ročníku základní školy

    Praha – Zličín od září 2022

     

    Zápis bude probíhat v ZŠ Praha – Zličín, Míšovická 513/12

     za osobní přítomnosti rodičů a dětí v termínech:

     

    středa 6. dubna a čtvrtek 7. dubna 2022 od 14 do 18 hodin.

     

    Na zápis se předem objednejte přes systém Reservando - přepážka 1, 2, 3. Pro odklady a přípravnou třídu bude určena přepážka 4.

    Systém bude spuštěn 29. března 2022odkazy najdete na hlavní stránce webu školy.

     

    Nejprve vyplňte žádost o přijetí, tj. elektronickou přihlášku, kterou naleznete na www.zsamszlicin.cz, záložka Základní škola, Elektronická  přihláška až od pondělí 4. 4. 2022. Vyplníte ji elektronicky, vytištěnou a podepsanou předáte při zápisu.

     

    Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, budete ji moci vyplnit při osobním podání ve výše uvedených termínech. 

     

    Další důležité informace:

    • Přineste váš občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka.

     

    • Není nutné dokládat trvalé bydliště, k datu zápisu budeme mít k dispozici seznam dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha – Zličín.

     

    • Pokud žádáte o odklad školní docházky, přineste s sebou i žádost o odklad a doporučení příslušného školského poradenského zařízení
     a odborného lékaře nebo klinického psychologa

     

    Hromadné rozhodnutí o přijetí bude vystaveno pod registračními čísly na webu školy a vedle vchodu do budovy ZŠ do 7. května 2022.

    Registrační číslo obdržíte při osobním podání.

    Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné ve čtvrtek 5. 5. 2022

    od 15 do 17 hodin.

     

    Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků proběhne v červnu 2022.

     

    Dotaznik_pro_rodice_prvnacku.docx

     

    Nejcastejsi_otazky_a_odpovedi_pred_zapisem_2022-23_aktual.docx

     

    Informaci k posouzení školní zralosti v INFORMACE_PRO_RODICE_-_skolni_zralost.docx a k postupu, jak požádat o odklad v Odklad-skolni-dochazky-pouceni.docx