• Informace pro zájemce o přijetí

    do 1. ročníku a přípravné třídy základní školy

    Praha – Zličín od září 2021

    Zápis bude probíhat na základě pokynů MŠMT dle epidemiologické situace, pravděpodobně bez nutné osobní přítomnosti dětí v ZŠ Praha - Zličín v termínu

                                                                                         od 6. do 14. dubna 2021. 

     

    Žádost o přijetí, tj. elektronickou přihlášku, naleznete na www.zsamszlicin.cz, záložka Základní škola, Elektronická přihláška až od 6. 4. 2021. Vyplníte ji a podáte v termínu do 14. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

    1) do datové schránky školy (vsbmgrt)

    2) e-mailem na lkuncmanova@zszlicin.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce

    3) poštou-vytištěnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem, rozhodující je datum podání na poštu

    4) vytištěnou a podepsanou v ZŠ Míšovická 513/12  v termínech:

    čtvrtek 8. 4. a středa 14. 4. 2021 od 14 do 18 hodin u okenních přepážek v letních šatnách (nízká budova před školou) po předchozím objednání přes systém Reservando (přepážka 1 a 2) - spuštěn od 29. března 2021odkazy najdete na hlavní stránce webu školy.

    Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, budete ji moci vyplnit i při osobním podání ve výše uvedených termínech. 

     

    Další důležité informace:

    • Pokud dorazíte osobně, přineste i váš občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka.

     

    • Není nutné dokládat trvalé bydliště, k datu zápisu budeme mít k dispozici seznam dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha – Zličín.

     

    • Pokud žádáte o odklad školní docházky, přineste s sebou i žádost o odklad a doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

    Hromadné rozhodnutí o přijetí bude vystaveno pod registračními čísly na webu školy a vedle vchodu do budovy ZŠ do 14. května 2021.

    Registrační číslo obdržíte tou cestou, kterou jste nám přihlášku předali (DS, emailem, při osobním podání).

    Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné v pondělí 10. 5. 2021

    od 15 do 17 hodin.

     

    Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků proběhne v červnu 2021.

     

    Nejcastejsi_otazky_a_odpovedi_pred_zapisem.docx