• Informace pro zájemce o přijetí

    do 1. ročníku základní školy

    Praha – Zličín od září 2021

    Přihlášku k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Praha - Zličín podalo 110 uchazečů, přijato bylo 92, kteří splnili podmínku trvalého bydliště ve spádové oblasti MČ Praha – Zličín.

    Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou, případně datovou schránkou.

    Hromadne_rozhodnuti_o_prijeti_k_ZV.pdf

     

    _______________________________________________________________________________________________________

     

    Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků proběhne v červnu 2021.