• Ve školním roce 2020/2021 budeme otvírat tři první třídy. 

    Rozdělení do tříd pod registračními čísly naleznete v dokumentu  seznam_zaci_1._trida-_REG._CISLA_(BEZ_ASIST.).xlsx

    Informace pro rodiče ve formě brožury najdete v dokumentu Informace_pro_rodice_1._trid.doc  

    Instrukce ke školní družině najdete v záložce Školní družina a ke školní jídelně v záložce Školní jídelna