• ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

    pro školní rok 2023/2024 

     

    Zápis do MŠ probíhá ve dvou krocích

     

    1. Vyplňte žádost o přijetí v elektronickém předzápise a rezervujte si čas (info níže) 

    2. Dostavte se osobně do MŠ v den zápisu - odevzdání žádostí (info níže)

     

    Odevzdání žádostí:

    • Osobně v rezervovaný čas 9. 5. 2023 

     

    Alternativní odevzdání žádostí (pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit osobně do MŠ) dodržujte stanovený termín 9. 5. 2023 (neposílejte žádosti dříve!)

    • Datovou schránkou: vsbmgrt
    • E-mailem: nutný elektronický podpis
    1. pracoviště Nedašovská - styblova@zsamszlicin.cz
    2. pracoviště Hevlínská - peterkova@zsamszlicin.cz

     

     

     

    Elektronický předzápis  

    v termínu od 7. dubna do 28. dubna 2023

     

    Kdo nemá možnost elektronického předzápisu, vyzvedne si žádost 9. 5. v čase 12.30 - 13.00 na vybraném pracovišti. 

    Podává se pouze jedna žádost o přijetí do MŠ Zličín a to na pracoviště, které preferujete!

    Pracoviště Nedašovská (Nad Parkem)

    https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zlicin-nedasovska

     

     

    Pracoviště Hevlínská (U Rybníčku)

    https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zlicin-hevlinska

     

     

    Dokumenty z předzápisu tiskněte oboustranně

     

     

    ZÁPIS (den odevzdání žádostí)  9. května 2023 od 13.00 do 18.00 

    (dle rezervace času v předzápisu)

     

    Protože obě mateřské školy patří pod jeden právní subjekt, není nutné podávat žádost na obou pracovištích. Vyberete si pracoviště, které preferujete a tam se dostavíte k zápisu. V případě nedostatečného místa ve Vámi vybraném pracovišti, budete automaticky přeřazeni na pracoviště druhé. 

     

    Pořadí, ve kterém žádost odevzdáte, v žádném případě neovlivní šanci dítěte na přijetí. 

     

    K zápisu budete potřebovat:

     

    • řádně vyplněné a lékařem potvrzené dokumenty (žádost, evidenční list a informovaný souhlas)
    • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, popřípadě potvrzení o trvalém pobytu dítěte (potvrzení je potřebné u dětí, které mají změnu trvalého bydliště po začátku dubna 2023)
    • u dětí cizí státní příslušnosti je třeba doložit platný cestovní doklad, kde máte uveden přechodný pobyt

     

    Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

    • při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo (nutné uschovat)
    • podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřských školách na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.