• ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

   (V TÝDNECH DISTANČNÍ VÝUKY) PRO ŽÁKY, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU:

   1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
   2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
   3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
   4. zaměstnanci bezpečnostních sborů
   5. příslušníci ozbrojených sil
   6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
   7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
   8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky
   9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
   10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

   V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VYUŽITÍ TÉTO MOŽNOSTI, KONTAKTUJTE VEDOUCÍ ŠD NA E-MAIL: erochusova@zszlicin.cz

    

   INFORMACE O PONÍŽENÍ ÚPLATY ZA ÚHRADU ŠKOLNÍ DRUŽINY NA MĚSÍC DUBEN, NAJDETE NA ODKAZU NÍŽE:

   img20210409_14260533.pdf

    

   PROVOZ ŠD OD 12. 4. 2021

   • ranní ŠD nebude zajištěna

    

   • v nutných případech zajistíme ranní dohled na chodbě, příchod bude možný od 6,30 do 7,30, JE NUTNÉ PŘEDEM NAHLÁSIT ŽÁKA VEDOUCÍ ŠD na email: erochusova@zszlicin.cz (nahlásit vždy do pátku předchozího týdne)

    

   • provoz odpolední družiny od 11,40 do 17,00 (žáci vstupují do provozu ŠD ihned po ukončení dopoledního vyučování) 

    

   Liché týdny

   oběd

   Přípravná třída    Bc. Petra SMÍTKOVÁ          11,40

   1. C               Bc. Miroslav KOČÍ              12,00

   2. B               Bc. Adéla PEJŠOVÁ            12,10

   2. C               Hana BREJNÍKOVÁ             12,20

   3. B               Eliška ROCHUSOVÁ             12,40

    

   Sudé týdny

   oběd

   Přípravná třída    Bc. Petra SMÍTKOVÁ          11,40

   1. A               Mgr. Světlana KALINOVÁ     12,10

   1. B               Yvona KOBLIHOVÁ             12,00

   2. A               Bc. Adéla PEJŠOVÁ           12,20

   3. A               Bc. Miroslav KOČÍ             12,40

    

   VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD 

   • žáky je možné vyzvedávat v čase od 12,30 do 13,30
   • pokud má žák/žákyně odcházet sám/sama hned po obědě je nutné tuto informaci napsat do družinového notýsku
   • poté je možné žáky vyzvedávat od 15,00 do 17,00

    

    

  • zatím žádné údaje