• INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD

   NA ŽÁKOVSKÝCH EMAILECH NALEZNETE ODKAZ NA FORMULÁŘ OHLEDNĚ ZÁJMU O ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

   PROSÍM, VYPLNIT DO 15. 6. 

    

   PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 17.5.2021

    

   RANNÍ DRUŽINA

   • od 6,30 do 7,40
   • příchod žáků do 7,30
   • žáci přípravné třídy, 1. ročníků a 2. B se schází v učebně přípravné třídy 
   • žáci 2. A, 2. C a 3. ročníků se schází v učebně 3. B

    

   ODPOLEDNÍ DRUŽINA 

   • od 11,30 do 17,00
   • žáci vstupují do provozu ŠD ihned po ukončení vyučování
   • po 15,00 se jednotlivá oddělení spojují:
    • I. - IV. oddělení
    • V. - VII. oddělení

    

   ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

       I. odd.       přípravná tř. + část 2. B       Bc. Petra Smítková

     II. odd.       1. C                             Bc. Miroslav Kočí

    III. odd.      1. B + část 2. B                Yvona Koblihová

     IV. odd.      1. A                             Mgr. Světlana Kalinová

      V. odd.      2. A + část 3. A                Bc. Adéla Pejšová

     VI. odd.      2. C + část 3. A                Hana Brejníková

    VII. odd.      3. B + část 3. A                Eliška Rochusová, DiS. 

    

    

   VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD 

   • žáky je možné vyzvedávat v čase od 12,30 do 13,30
   • pokud má žák/žákyně odcházet sám/sama hned po obědě je nutné tuto informaci napsat do družinového notýsku
   • poté je možné žáky vyzvedávat od 15,00 do 17,00

    

    

  • zatím žádné údaje