• PROVOZ ŠD OD 30. 11. 

   • místo ranní ŠD jsou zřízené ranní dozory na chodbách od 6,45 do 7,45
   • odpolední ŠD funguje do 17,00
   • rozpis příchodů do jídelny ZŠ na obědy:
    • 11,30   PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
    • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​11,50   1. A
    • 11,55   1. B
    • 12,00   1. C
    • 12,20   2. A
    • 12,25   2. B
    • 12,30   2. C
    • 12,40   3. A
    • 12,45   3. B

   Tyto časy jsou nastaveny z důvodu doporučení MŠMT. (V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy).

   VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD 

   • děti je možné vyzvedávat v čase od 12,30 do 13,30
   • pokud má dítě odcházet samo hned po obědě je nutné tuto informaci napsat do družinového notýsku

    

   UVOLNĚNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY NA KROUŽEK

   Vážení rodiče,

   prosíme vyplnit formulář - Žádost rodičů o uvolnění na kroužek (školní družina - tiskopisy a dokumenty), do 9. 10 a vyplněné předat dětem. Vychovatelé si je poté od dětí vyberou. 

   Pokud po skončení kroužku, se dítě nevrací do ŠD (odchází samo/vyzvednete si dítě na kroužku), prosíme dopište do žádosti.

   Děkujeme. 

    

    

    

    

    

    

   Kritéria pro zařazení dětí do ŠD

   Děti jsou přijímány na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Do školní družiny se zařazují:

   1. děti, které mají oba rodiče zaměstnané + děti samoživitelů,
   2. děti s pravidelnou celotýdenní docházkou,
   3. děti se vzdálenějším bydlištěm. 

   Pokyny pro zájemce školní družiny na školní rok 2020/2021

   1. Odevzdat vyplněný zápisní lístek.
   2. Při zahájení docházky donést:
   •  převlečení na pobyt venku (neručíme za ztrátu či poškození), všechny věci podepsat,
   • 1x sáček bonbonů na odměny pro děti,
   • 50,- (na akce ŠD, odměny apod.).

    

   Žáci přípravné třídy a 1. tříd obdrží notýsek ŠD. Žáci ostatních tříd budou mít notýsky z loňského roku. Notýsek bude obsahovat tzv. celkové hodnocení za každý měsíc (ve formě razítek). Bude hodnoceno:

   • chování,
   • stolování,
   • používání kouzelných slůvek,
   • úklid,
   • chování v kolektivu.
  • zatím žádné údaje