• Informace zřizovatele a vedení ZŠ a MŠ k otevření MŠ

     • K množícím se dotazům rodičů, kdy bude otevřena mateřská škola, sdělujeme:

      K možnostem obnovení provozu mateřských se v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření vyjádřil ministr školství R. Plaga a epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar.

      Otevření pracovišť mateřské školy je záležitostí zřizovatele a v naší městské části zvažujeme k termínu otevření 1. stupně ZŠ, tj. 25. května 2020.

      V tuto chvíli intenzivně pracujeme na možnostech zajištění provozu. Zatím nemáme k dispozici přislíbený manuál hygienických opatření, které je třeba splnit, aby mateřská škola mohla být bez rizika otevřena.

      V současné době je komplikované zajistit ochranu dětí a zaměstnanců školy v souladu s nařízením vlády - nošení roušek, vzdálenost 2 metry, měření teploty, dodržování doporučených počtů dětí ve třídách.

       

      Vážení rodiče, prosíme vás o trpělivost. Současné nastavení podmínek není příjemné ani pro nás, zřizovatele i vedení a zaměstnance školy. Chápeme vaši složitou situaci a rádi bychom problém otevření mateřských škol vyřešili co nejdříve. Zdraví nás všech je ale na prvním místě a nejprve je třeba splnit všechny nastavené požadavky, abychom s čistým svědomím mohli přivítat naše děti zpátky v předškolních i školních zařízeních.  

      O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat. 

       

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková                                                                         JUDr. Marta Koropecká

      ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín                                                                          starostka MČ

       

     • Nabídka PPP pro Prahu 5

     • Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 nabízí možnost telefonické podpory k náročným a stresovým situacím, které v rodině mohou v karanténě nastat pro rodiče i děti - telefon 605 337 111,  vždy středa, čtvrtek, pátek od 9:00-15:00,  Mgr. Lucie Hubertová, PhD. 

      Linka platí jen po dobu nouzového stavu.