• Přejeme krásné prázdniny

     • Pro vysvědčení nevyzvednutá dne 30. 6. 2021 si můžete přijít v průběhu července a srpna do kanceláře školy po telefonické domluvě na tel. č. 605 891 848

      Přejeme všem hodně odpočinku i zážitků o prázdninách. Těšíme se na nový školní rok!

     • Sběr papíru - výsledky

     • Naše škola se i v této nelehké době umístila na krásném 5. místě.

      Díky Vám dostala škola za sběr papíru 8 714 Kč + 3000 Kč bonus = 11 714 Kč.

      Na sběru se podílela i školka. Peníze budou spravedlivě rozděleny.

      Všem moc děkujeme za úžasnou spolupráci ve sběru papíru.

      Dětem byly předány ceny v úterý 29.6. 2021.  

      1.    Anastassia S.    2.B
      2.    Sofia K.              2.B
      3.    Arina N.             2.B
      4.    Zachariáš V.      2.A
      5.    Sofie Š.              3.A
      6.    Richard H.         6.A
      7.    Laura Š.             4.A
      8.    Mariana K.        6.B
      9.    Matyáš J.           1.B
      10.    Jakub K.             2.C

       

      První 3 místa dostanou větší odměnu.

      Dalších 7 žáků dostane menší odměnu.

      Ostatní peníze škola využije na vybavení školy a na pomůcky do výuky pro žáky.

       

      Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na spolupráci při dalším sběru papíru 😊

       

     • Informace k organizaci posledního školního dne 30. 6. 2021

     • Předání vysvědčení proběhne ve středu 30. 6. od 8,00 do 9,00 v kmenových třídách. Samostatný odchod žáků 1.-3. tříd po vydání vysvědčení je nutné písemně oznámit třídní učitelce, vzor potvrzení: 
      ​​​​​​​
      Potvrzeni-odchod_30_.6..docx

      Pro přihlášené žáky 1. – 3. tříd bude od 9,00 do 17,00 v provozu školní družina. Vyzvedávání ze ŠD bude možné po obědě od 12,00 do 12,30 a po 15,00.

      Vydávání obědů ve školní jídelně: obědový balíček od 10,00, teplý oběd a balíček pro družinové děti od 11,00.


     • Informace ze schůzky pro rodiče budoucích prvňáků

     • Paní ředitelka představila třídní učitelky a asistentky pedagoga.

       

      2) Paní zástupkyně představila rodičům brožuru s informacemi o pomůckách pro žáky, třídním fondem, organizací prvního zářijového týdne a dalšími informacemi v brožuře. (Brožura je k vyzvednutí na vrátnici.)

       

      3) Byly předány informace o používání ISIC karty žáka školy. (250,- Kč prosíme zaplaťte na vrátnici školy.)

       

      4) Vedoucí školní družiny seznámila rodiče s provozem školní družiny. (Kontakt: 731 197 501; erochusova@zszlicin.cz)

       

      5) Vedoucí školní jídelny informovala rodiče s provozem školní jídelny. (Kontakt: 213 214 506; vedoucijidelny@zszlicin.cz)

       

      6) Rodiče byli informováni o nabídce odpoledních aktivit pro děti: „Sportuj ve škole“ je nabízená hodina pohybu navíc, přihlášky dostanou rodiče v září. Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna na webových stránkách školy v červenci.

       

      7) Rodiče byli seznámeni s rozdělením dětí do tříd. (K nahlédnutí na vrátnici školy.)

       

       

       

       

     • Úprava organizace provozu ZŠ Praha 5 – Zličín od 17. 5. 2021

     • Dle aktualizovaných informací MŠMT bude od pondělí 17. 5. umožněna prezenční výuka všem žákům. Případné úpravy rozvrhu zašle třídní učitelka.

       

      Žáci ráno sami vstupují do budovy školy od 7,40 do 7,55 tak, aby byli do 7,55 v učebně.

      Testování a hygienická opatření

      Pro žáky je povinná ochrana nosu a úst zdravotnickou rouškou nebo respirátorem. Povinné AG testování probíhá první den po nástupu do prezenční výuky 1x týdně.

      Školní družina je již v běžném provozu, více informací najdete na webových stránkách v sekci Školní družina - novinky.

      Žáci, strávníci školní jídelny, mají automaticky přihlášené obědy. Nástupy dětí do jídelny najdete v odkaze: Jidelna_-_nastup.docx

      Povoleny jsou sportovní činnosti venku v homogenní skupině bez roušky/respirátoru.

     • Projekt Vzdělávací dny bude opět u nás ve škole

     • Stejně jako v minulém školním roce ZŠ Zličín na letní měsíce připravuje pro žáky možnost zapojení do projektu Vzdělávací dny.

      Projekt má za cíl zmírnit negativní dopad na vzdělávání v době distanční výuky, je zaměřený na vzdělávací i volnočasové aktivity a proběhne ve 2 termínech:

      1. turnus 16. - 20. srpna - žáci 1. - 2. ročníku
      2. turnus 23. - 27. srpna - žáci 3. - 5. ročníku
     • Úprava organizace provozu ZŠ Praha 5 – Zličín od 3. 5. 2021

     • Dle aktualizovaných informací MŠMT bude od pondělí 3. 5. umožněna prezenční výuka žákům 2. stupně ZŠ v rotacích (tzn. 1 týden prezenčně, 1 týden distančně). Výuka musí probíhat v homogenních skupinách. Nutné úpravy rozvrhu zašle třídní učitelka.

       

      Rozpis prezenční výuky, příchodů a odchodů na oběd

      Týden 3. – 7. května

                           Příchod    Oběd

      7. třída        8.00         13.30

       

      Týden od 10. – 14. května

                       Příchod        Oběd

      6. A          7.50             13.20

      6. B          8.00            13.30

       

      Žáky ráno před budovou vyzvedává vyučující 1. hodiny, společně přes šatny odcházejí do učebny. Prosíme o dodržení časového harmonogramu.

      Testování a hygienická opatření

      Pro žáky je povinná ochrana nosu a úst zdravotnickou rouškou nebo respirátorem. Povinné AG testování 2. stupně 2x týdně v Po a ČT nebo první den po nástupu do prezenční výuky. Žáci 1. stupně, kteří byli testovaní v předchozích týdnech, se podrobí testu pouze jedenkrát.

      Obědy ve školní jídelně

      Žáci v prezenční výuce mají automaticky přihlášený oběd, případně oběd odhlaste. Žáci v distanční výuce si obědy přihlašují sami. Vyzvedávání obědů pro žáky vzdělávané distančně je posunuté od 13.45 do 14.00.

      Výuka TV

      Povoleny sportovní činnosti venku v homogenní skupině bez roušky/respirátoru.

      Stávající opatření pro 1. stupeň kromě výuky TV a frekvence testování zůstávají v platnosti.

     • Úklid v MŠ

     • Do mateřské školy v ulici Nedašovská hledáme na zástup paní uklízečku. Nástup pondělí 26. 4. Pracovní doba 10.00 - 17.30 hod

      Více informací na 604 352 280 - vedoucí učitelka Pavlína Zedníková