• DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

     • Z organizačních důvodů je od středy 27. 1. 2021 do odvolání omezen provoz vrátnice ZŠ do 18 hod. 

      Děkujeme za pochopení.

     • Vyhlašujeme čtenářskou výzvu pro ZŠ Zličín!

     • Putování Labyrintem světa aneb čtením po stopách Jana Amose Komenského

      Co to znamená? Společně se vydáme po stopách učitele národů, Jana Amose Komenského.

      Jak budeme putovat? No přece čtením knih! 🙂

      A jak to budeme počítat? Tak u toho si procvičíme matematiku! Každých 10 přečtených stránek budeme počítat jako 1 km ve skutečnosti.

      Názorně to vypadá takto: V knize Lovci mamutů od spisovatele Eduarda Štorcha mám přečteno 290 stran, tzn. že jsem ušel 29 km.

      A kdo bude na této trase putovat? Všichni žáci a zaměstnanci naší školy.

      Jak spočítáme, na kterém místě zrovna jsme? V tom nám pomůže naše knihovna. Po přečtení knihy pošlete zprávu emailem na adresu knihovna@zszlicin.cz a naše knihovnice, paní Marková a paní Čelobentič, vše pečlivě zaznamenají. Do zprávy vždy napište jméno autora, název knihy a počet přečtených stránek.

      V 1. a 2. třídě vám pomůže paní učitelka, jednoduše si přečtenou knihu vezmeš do školy a pak vše potřebné společně nahlásíte do knihovny.

      Kde uvidíme, jak daleko jsme došli? Na webu školy ukážeme každé pondělí v mapě, kde právě jsme.

      Dokážeme dojít po stopách Jana Amose Komenského z Moravy až do Německa, kde studoval na univerzitě? Nebo ještě dál do zemí, kde působil?

      Společnými silami jistě!

       

      Těšíme se na putování s knihami, které nám pomáhají při poznávání labyrintu světa!

     • Důležitá informace k přihlašování a odhlašování obědů žáků a dětí v ZŠ a MŠ

     • Systém přihlašování a odhlašování obědů je pro budovu Míšovická zajištěn přes stravovací systém iCanteen, dostupný z odkazu https://zsamszlicin.edupage.org/a/prihlasovani-a-odhlasovani-obedu. Je určen žákům základní školy, přípravné třídy i pro třídu Lišáků v MŠ.

      Bohužel tento systém není propojen se školním Edupage, proto nelze přes Edupage obědy odhlašovat! (Program iCanteen byl pro ZŠ vybrán firmou, která realizovala stavbu školy).

       

      Přihlašování a odhlašování obědů pro děti z MŠ Nedašovská a Hevlínská probíhá jako doposud, tj. mailem nebo telefonicky u vedoucí jídelny MŠ pí. Aleny Rücklové, kontakt na paní hospodářku je zde.

     • INFORMACE K PROVOZU ZŠ od 4.1. 2021

     • Od pondělí 4.1. je povolena prezenční výuka žáků přípravné třídy a 1.-2. ročníků. Ostatní ročníky opět zahájí distanční vzdělávání dle rozvrhu online výuky, který platil do konce listopadu. Informace žákům upřesní třídní učitelky.

       

      Režim prezenční výuky v ZŠ:

      · Výuka i odpolední družina bude probíhat ve stejné skupině a učebně.

      · Příchod do školy, přestávky a obědy budou zorganizovány tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi dětmi    různých tříd. Žáci, kteří nutně potřebují přijít dříve, mohou počkat v učebně své třídy. Od 6,45 do příchodu třídy    bude zajištěn dohled na chodbách.

      · Žáci i zaměstnanci musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

      · Při vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce.

      · Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

      · Doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu. Za příznivého počasí zařadíme vycházky.

      · V případě výskytu onemocnění covid-19 je škola povinna postupovat dle pokynů hygienické stanice.

       

      Rozpis příchodů do školy, na oběd a vedoucí družinových oddělení


      TŘÍDA       PŘÍCHOD DO ŠKOLY           OBĚD                     ŠD

      přípr.tř.        7,50                                      11,30 – 11,45          Smítková

      1.A              7,40                                      11,50 – 12,10          Kalinová

      1.B              8,00                                      12,00 – 12,20         Koblihová

      1.C              7,50                                      12,15 - 12,35          Kočí

      2.A              8,00                                      12,25 - 12,40          Pejšová

      2.B              7,40                                      12,35 – 12,50         Rochusová

      2.C              8,10                                      12,45-13,00            Brejníková       

       

      Třídní učitelky si žáky vyzvednou ve vstupním prostoru ZŠ v daný čas. Vyzvedávání dětí ze družiny je možné až po obědě. 

       

      Provoz jídelny

      Žáci v prezenční výuce jsou automaticky přihlášení na oběd, případné odhlášení při nepřítomnosti dítěte zajistí rodiče.

      Žáci v distanční výuce, kteří mají zájem o odběr obědů, se musí přihlásit sami.  Výdej bude probíhat od 13,15 do 14,00 (po skončení výdeje stravy žákům v prezenční výuce).

       

     • Oznámení o stanovení volných dnů ve dnech 21. a 22. 12. 2020

     • Na základě rozhodnutí vlády ze 14. 12. 2020 o zákazu osobní přítomnosti žáků ve dnech 21. a 22. 12. 2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tyto dny jako volné. To znamená, že v těchto dnech pro žáky

      • není poskytováno ani distanční vzdělávání,
      • není poskytováno školní stravování,
      • je zákaz osobní přítomnosti ve školní družině.

      Poslední den je tedy pro žáky škola otevřena V PÁTEK 18. prosince 2020.

      Z výše uvedených důvodů se RUŠÍ původně plánované ředitelské volno 22. 12. 2020.

      Ve škole bychom se tedy měli sejít až 4. 1. 2021.

      PŘEJEME VŠEM RODINÁM KLIDNÉ SVÁTKY, DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVĚJŠÍ ROK 2021!

       

     • INFORMACE K PROVOZU ZŠ od 30.11. 2020

     • Od pondělí 30. listopadu je pro žáky povinná prezenční výuka.

      Žáci 2. stupně se musí střídat po týdnu. 6. A a 7. třída nastoupí 30.11., 6. B se bude učit distančně. Následující týden se skupiny vymění.

      • Školní družina bude fungovat do 17 hod, ranní družina se ruší, pro výjimečné případy je od 6,45 do 7,45 h zajištěn dozor vychovatelů na chodbách.
      • Příchod do školy, přestávky a obědy budou přizpůsobeny tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi všemi dětmi.
      • Žáci i zaměstnanci školy musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
      • Při vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce.
      • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Výuka TV může být nahrazena vycházkami.
      • Kroužky zatím nebudou obnoveny.

      Příchody žáků do školy

      1.-5. ročník přebírá učitelka/asistentka u vchodu, ostatní žáci jdou sami.

      7.40
      1.A, 2.B, 3.A, 6.A, 6.B

      7.50
      příp. třída, 1.C, 3.B, 5. třída, 7. třída

      8.00
      - 1.B, 2.A, 2.C, 4. A, 4. B

       

      Rozpis příchodů na oběd

      11.30 – 11.50
      MŠ, přípravná třída

      11.50 – 12.10
      - 1.A

      11.55 – 12.15
      - 1
      .B

      12.00 – 12.20
      - 1.C

      12.20 – 12.35
      - 2.A

      12.25 – 12.40
      - 2.B

      12.30 – 12.45
      - 2.C

      12.40 – 12.55
      - 3.A

      12.45 – 13.00
      - 3.B

      12.55 – 13.10
      - 4.A

      13.00 – 13.15
      - 4.B

      13.15 – 13.30
      - 5.třída

      13.30 – 13.40
      - 6.A/6.B

      13.40 – 13.50
      - 7.třída

      Žáci jsou při prezenční výuce opět automaticky přihlášení ke stravování ve školní jídelně. Při absenci je nutné oběd odhlásit. Žáci, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce a mají zájem o odebrání oběda, se musí přihlásit sami (oběd mohou odebrat až po skončení výdeje ve 13.45 - 14.00). 

       

     • Organizace ranního provozu ZŠ od pondělí 23.11.

     • Na základě žádostí rodičů a informace MŠMT z tohoto týdne ZŠ Zličín poskytneme možnost příchodu dětí do školy v době od 6.45 do 7.30. Žáci mohou výjimečně po tuto dobu počkat ve své třídě, dohled bude zajištěný na chodbě do příchodu třídní učitelky. Prosíme rodiče, aby časnější příchod dítěte do školy využili pouze v nutných případech (není třeba hlásit předem). Příchody tříd jsou nadále organizované dle harmonogramu. 

     • Oznámení o snížení platby za ŠD

     • Vzhledem k uzavření základní školy dochází ke snížení měsíčních plateb za družinu na 200 Kč za říjen, 200 Kč za listopad.

      Pokud máte obě platby již uhrazené, můžete zrušit platbu za prosinec. Pokud nechcete rušit trvalý příkaz, případný přeplatek bude ZŠ vracet v červnu 2021.

     • INFORMACE K PROVOZU ZŠ od 18.11. 2020

     • Od středy 18. listopadu je povolena prezenční výuka žáků přípravné třídy a 1.-2. ročníků. Ostatní ročníky pokračují v distančním vzdělávání. Dle instrukcí MŠMT je nutné dodržet následující režim:

      · Výuka i odpolední družina bude probíhat ve stejné skupině a učebně.

      · Školní družina bude fungovat do 17 hod, ranní družina se ruší.

      · Příchod do školy, přestávky a obědy budou zorganizovány tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi dětmi různých tříd.

      · Žáci i zaměstnanci musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

      · Při vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce.

      · Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

      · Doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu. (Za příznivého počasí zařadíme vycházky.)

      · V případě výskytu onemocnění covid-19 je škola povinna postupovat dle pokynů hygienické stanice.

      Rozpis příchodů do školy, na oběd a vedoucí družinových oddělení.

       

      TŘÍDA         PŘÍCHOD DO ŠKOLY         OBĚD                  ŠD

      přípr.tř.        7,50                                    11,30 – 11,45       Smítková

      1.A              7,40                                      11,50 – 12,10       Kalinová

      1.B              8,00                                      12,00 – 12,20      Koblihová

      1.C              7,50                                      12,15 - 12,35       Kočí

      2.A              8,00                                      12,25 - 12,40       Rochusová

      2.B              7,40                                      12,35 – 12,50      Pejšová

      2.C              8,10                                      12,45 – 13,00      Brejníková

       

      Třídní učitelky si žáky vyzvednou ve vstupním prostoru ZŠ v daný čas.

      Vyzvedávání dětí je možné až po obědě.


       

     • NOVÉ INFORMACE ŠJ

     • Zařízení školního stravování od 18.11.2020

      Třídy, které mají prezenční výuku (0.-2.ročník) jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy ve školní jídelně.

      Dle nařízení ministerstva školství se ve školní jídelně mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

      Časový rozvrh stravování:

      11:00-11:30 Cizí strávníci si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

      11:30-13:00 Třídy, které mají prezenční výuku (0.-2.ročník) se mohou najíst v jídelně.

      13:00-14:00 Třídy, které mají distanční výuku (3.-7.ročník) si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

        

     • ŠKOLNÍ DRUŽINA ONLINE

     • Vážení rodiče,

       

      od úterý do čtvrtka budou mít žáci přípravné třídy a 1. – 3. tříd, možnost setkat se v ONLINE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ v čase od 14,00 do 15,00 hod. Na programu budou čtenářské dílny, společné povídání, hraní slovních her, malování obrázků… PŘIPOJENÍ JE DOBROVOLNÉ.

       

      ÚTERÝ

      Přípravná třída + 1. A    Petra Smítková (psmitkova@zszlicin.cz)

      3. A + 3. B                     Eliška Rochusová (erochusova@zszlicin.cz)

       

      STŘEDA

      2. A + 2. B                      Adéla Pejšová (apejsova@zszlicin.cz)

      2. C                                Hana Brejníková (hbrejnikova@zszlicin.cz)

       

      ČTVRTEK

      1. B                                 Yvona Koblihová (ykoblihova@zszlicin.cz)

      1. C                                 Miroslav Kočí (mkoci@zszlicin.cz)

       

      V případě zájmu, předem napište paní vychovatelce nebo panu vychovateli zprávu na uvedený email, že Vaše dítě se zúčastní (nejpozději je možné dítě přihlásit do 11,00 hod. daný den). Vždy uvést jméno a příjmení dítěte a třídu. Následně bude na žákovský email zaslána pozvánka.

       

      Děkujeme a těšíme se,

      kolektiv ŠD

       

       

       

     • NOVÁ MOŽNOST VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

     • Současné nařízení vlády pro ŠJ umožňují výdej obědů. Otevřeli jsme „výdejní okénko“ i pro cizí strávníky v čase 12-13hodin. Oběd za 74Kč si můžete objednat ve stravovací kanceláři, která je otevřená od 12 do 13 hodin kde lze platit hotově nebo domluvit platbu jiným způsobem.

     • Informace k distanční výuce od 19. 10. 2020

     • Některé třídy 1. stupně a žáci 6. -7. ročníku v tomto týdnu vyzkoušeli online výuku v novém prostředí MS Teams. Tento portál používá škola nově díky novému ICT vybavení, jehož součástí jsou i přeplacené licence Office 365 (pro žáky zdarma). Ovládání MS Teams se jeví zatím složitěji než Zoom, který jsme používali na jaře, ale Teamsy budeme moci využívat i v době postcovidové, kdy tyto platformy již nebudou zdarma.

       

      V příštím týdnu se k online výuce v přiměřeném rozsahu připojí všechny třídy, online schůzku si vyzkouší i 1. ročník. Je třeba, aby se všichni naučili používat MS Teams a byli připraveni na případné prodloužení vzdělávání na dálku. Distanční vzdělávání zahrnuje nejen online (tzv. synchronní)  výuku, ale i výuku "offline ", jejíž součástí jsou samostatná práce, praktické činnosti, samostatné vyhledávání zdrojů a práce s nimi, na 2. stupni online týmová práce. Zadávání úkolů, výukových materiálů a případně i testů bude probíhat přes školní platformu EduPage.

      Při tvorbě rozvrhu distanční výuky postupujeme podle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem (MŠMT  23.9.2020), kde je doporučeno, že "nelze online výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh a žáci museli mnoho hodin denně sledovat online přenosy." Doporučení na 1. stupni je ne déle než hodinu denně, na 2. stupni ne déle než než tři vyučovací hodiny za sebou. 


      Podrobné pokyny k přihlášení a použití MS Teams (po přihlášení do žákovské emailové schránky) i EduPage najdete v dokumentech ZACI_-_PRIHLASOVANI_skolni_PC_skolni_email_Edupage.pdf a navod-MS_Teams.pdf​​​​​​​

      V týdnu od 26. 10. do 30.10. mají žáci volno (26.+27.) na základě rozhodnutí MŠMT o změně v organizaci školního roku a řádné podzimní prázdniny 29.+30.10., výuka tedy nebude probíhat.

     • INFORMACE O VÝUCE OD 14. 10. 2020

     • Od 14. 10. přechází celá základní škola (i přípravná třída) na distanční výuku.

      Informace o organizaci výuky zašlou třídní učitelé emailem.

      Ke zprostředkování výuky bude využívána školní administrativní platforma Edupage a MS Teams.