• NOVÉ INFORMACE ŠJ 1.3. - 21.3.2021

     •  Zařízení školního stravování 

      ·         Žáci, zaměstnanci školy jsou automaticky odhlášeni ze stravování.

      ·         Žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu po objednání vyzvednout ve výdejním okénku.

       

      Časový rozvrh výdeje:

      12:00-12:30 Cizí strávníci si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

      12:30-13:30 Žáci školy si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

       

      Stravovací kancelář 

      Změna otevíracích hodin od 1.3. do 21.3.2021

      Pondělí – pátek                    12:00 – 14:00

       

     • AKTUALIZACE INFORMACÍ K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. 3. DO 21. 3. 2021

     • ZŠ A MŠ PRAHA – ZLIČÍN dává na vědomí na základě informací z MŠMT, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala další krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření

       

      ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST

      • DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
      • DĚTÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
      • ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

       

      O režimu distanční výuky v základní škole a přípravné třídě budou rodiče informováni třídními učiteli emailem.

      ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY není povolena.

      Dosud jsme neobdrželi informace o fungování jídelny základní školy, předpokládáme možnost odebírání obědů pro žáky na distanční výuce jako dosud.

      Podrobnější informace včetně postupu při žádosti o ošetřovné najdete v opatření z MŠMT - INFORMACE_K_PROVOZU_SKOL_OD_27._UNORA.pdf

     • Pololetní vysvědčení je rozdáno... a bylo u toho i ČT Déčko!

     • Také předávání vysvědčení ale poznamenala epidemie koronaviru. Pro výpis z vysvědčení si totiž mohli dojít jen prvňáci a druháci. Ti ostatní je dostali elektronicky přes EduPage. Všichni rodiče obdrželi výpisy z vysvědčení svých dětí také on-line.

      Prvňáci na první předávání vysvědčení snad hned tak nezapomenou. Jejich výjimečný den odpoledne zpestřilo „zabydlování“ zvířat do terárií ve 2. patře školy. Už máme „svého“ chameleona pardálího a „svoji“ krajtu královskou. Chameleón i želvičky, které budou osazeny v další fázi, se narodili na začátku září, takže budou vždycky stejně staří jako naše nová škola.

      Předávání vysvědčení i přednášku paní Mařákové o našich nových obyvatelích školy můžete zhlédnout na Déčku ve „Zprávičkách“ zítra (v pátek 29. 1.) v 18.40.

     • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

     • Z organizačních důvodů je od středy 27. 1. 2021 do odvolání omezen provoz vrátnice ZŠ do 18 hod. 

      Děkujeme za pochopení.

     • Vyhlašujeme čtenářskou výzvu pro ZŠ Zličín!

     • Putování Labyrintem světa aneb čtením po stopách Jana Amose Komenského

      Co to znamená? Společně se vydáme po stopách učitele národů, Jana Amose Komenského.

      Jak budeme putovat? No přece čtením knih! 🙂

      A jak to budeme počítat? Tak u toho si procvičíme matematiku! Každých 10 přečtených stránek budeme počítat jako 1 km ve skutečnosti.

      Názorně to vypadá takto: V knize Lovci mamutů od spisovatele Eduarda Štorcha mám přečteno 290 stran, tzn. že jsem ušel 29 km.

      A kdo bude na této trase putovat? Všichni žáci a zaměstnanci naší školy.

      Jak spočítáme, na kterém místě zrovna jsme? V tom nám pomůže naše knihovna. Po přečtení knihy pošlete zprávu emailem na adresu knihovna@zszlicin.cz a naše knihovnice, paní Marková a paní Čelobentič, vše pečlivě zaznamenají. Do zprávy vždy napište jméno autora, název knihy a počet přečtených stránek.

      V 1. a 2. třídě vám pomůže paní učitelka, jednoduše si přečtenou knihu vezmeš do školy a pak vše potřebné společně nahlásíte do knihovny.

      Kde uvidíme, jak daleko jsme došli? Na webu školy ukážeme každé pondělí v mapě, kde právě jsme.

      Dokážeme dojít po stopách Jana Amose Komenského z Moravy až do Německa, kde studoval na univerzitě? Nebo ještě dál do zemí, kde působil?

      Společnými silami jistě!

       

      Těšíme se na putování s knihami, které nám pomáhají při poznávání labyrintu světa!

     • Důležitá informace k přihlašování a odhlašování obědů žáků a dětí v ZŠ a MŠ

     • Systém přihlašování a odhlašování obědů je pro budovu Míšovická zajištěn přes stravovací systém iCanteen, dostupný z odkazu https://zsamszlicin.edupage.org/a/prihlasovani-a-odhlasovani-obedu. Je určen žákům základní školy, přípravné třídy i pro třídu Lišáků v MŠ.

      Bohužel tento systém není propojen se školním Edupage, proto nelze přes Edupage obědy odhlašovat! (Program iCanteen byl pro ZŠ vybrán firmou, která realizovala stavbu školy).

       

      Přihlašování a odhlašování obědů pro děti z MŠ Nedašovská a Hevlínská probíhá jako doposud, tj. mailem nebo telefonicky u vedoucí jídelny MŠ pí. Aleny Rücklové, kontakt na paní hospodářku je zde.

     • INFORMACE K PROVOZU ZŠ od 4.1. 2021

     • Od pondělí 4.1. je povolena prezenční výuka žáků přípravné třídy a 1.-2. ročníků. Ostatní ročníky opět zahájí distanční vzdělávání dle rozvrhu online výuky, který platil do konce listopadu. Informace žákům upřesní třídní učitelky.

       

      Režim prezenční výuky v ZŠ:

      · Výuka i odpolední družina bude probíhat ve stejné skupině a učebně.

      · Příchod do školy, přestávky a obědy budou zorganizovány tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi dětmi    různých tříd. Žáci, kteří nutně potřebují přijít dříve, mohou počkat v učebně své třídy. Od 6,45 do příchodu třídy    bude zajištěn dohled na chodbách.

      · Žáci i zaměstnanci musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

      · Při vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce.

      · Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

      · Doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu. Za příznivého počasí zařadíme vycházky.

      · V případě výskytu onemocnění covid-19 je škola povinna postupovat dle pokynů hygienické stanice.

       

      Rozpis příchodů do školy, na oběd a vedoucí družinových oddělení


      TŘÍDA       PŘÍCHOD DO ŠKOLY           OBĚD                     ŠD

      přípr.tř.        7,50                                      11,30 – 11,45          Smítková

      1.A              7,40                                      11,50 – 12,10          Kalinová

      1.B              8,00                                      12,00 – 12,20         Koblihová

      1.C              7,50                                      12,15 - 12,35          Kočí

      2.A              8,00                                      12,25 - 12,40          Pejšová

      2.B              7,40                                      12,35 – 12,50         Rochusová

      2.C              8,10                                      12,45-13,00            Brejníková       

       

      Třídní učitelky si žáky vyzvednou ve vstupním prostoru ZŠ v daný čas. Vyzvedávání dětí ze družiny je možné až po obědě. 

       

      Provoz jídelny

      Žáci v prezenční výuce jsou automaticky přihlášení na oběd, případné odhlášení při nepřítomnosti dítěte zajistí rodiče.

      Žáci v distanční výuce, kteří mají zájem o odběr obědů, se musí přihlásit sami.  Výdej bude probíhat od 13,15 do 14,00 (po skončení výdeje stravy žákům v prezenční výuce).

       

     • Oznámení o stanovení volných dnů ve dnech 21. a 22. 12. 2020

     • Na základě rozhodnutí vlády ze 14. 12. 2020 o zákazu osobní přítomnosti žáků ve dnech 21. a 22. 12. 2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tyto dny jako volné. To znamená, že v těchto dnech pro žáky

      • není poskytováno ani distanční vzdělávání,
      • není poskytováno školní stravování,
      • je zákaz osobní přítomnosti ve školní družině.

      Poslední den je tedy pro žáky škola otevřena V PÁTEK 18. prosince 2020.

      Z výše uvedených důvodů se RUŠÍ původně plánované ředitelské volno 22. 12. 2020.

      Ve škole bychom se tedy měli sejít až 4. 1. 2021.

      PŘEJEME VŠEM RODINÁM KLIDNÉ SVÁTKY, DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVĚJŠÍ ROK 2021!

       

     • INFORMACE K PROVOZU ZŠ od 30.11. 2020

     • Od pondělí 30. listopadu je pro žáky povinná prezenční výuka.

      Žáci 2. stupně se musí střídat po týdnu. 6. A a 7. třída nastoupí 30.11., 6. B se bude učit distančně. Následující týden se skupiny vymění.

      • Školní družina bude fungovat do 17 hod, ranní družina se ruší, pro výjimečné případy je od 6,45 do 7,45 h zajištěn dozor vychovatelů na chodbách.
      • Příchod do školy, přestávky a obědy budou přizpůsobeny tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi všemi dětmi.
      • Žáci i zaměstnanci školy musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
      • Při vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce.
      • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Výuka TV může být nahrazena vycházkami.
      • Kroužky zatím nebudou obnoveny.

      Příchody žáků do školy

      1.-5. ročník přebírá učitelka/asistentka u vchodu, ostatní žáci jdou sami.

      7.40
      1.A, 2.B, 3.A, 6.A, 6.B

      7.50
      příp. třída, 1.C, 3.B, 5. třída, 7. třída

      8.00
      - 1.B, 2.A, 2.C, 4. A, 4. B

       

      Rozpis příchodů na oběd

      11.30 – 11.50
      MŠ, přípravná třída

      11.50 – 12.10
      - 1.A

      11.55 – 12.15
      - 1
      .B

      12.00 – 12.20
      - 1.C

      12.20 – 12.35
      - 2.A

      12.25 – 12.40
      - 2.B

      12.30 – 12.45
      - 2.C

      12.40 – 12.55
      - 3.A

      12.45 – 13.00
      - 3.B

      12.55 – 13.10
      - 4.A

      13.00 – 13.15
      - 4.B

      13.15 – 13.30
      - 5.třída

      13.30 – 13.40
      - 6.A/6.B

      13.40 – 13.50
      - 7.třída

      Žáci jsou při prezenční výuce opět automaticky přihlášení ke stravování ve školní jídelně. Při absenci je nutné oběd odhlásit. Žáci, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce a mají zájem o odebrání oběda, se musí přihlásit sami (oběd mohou odebrat až po skončení výdeje ve 13.45 - 14.00).