• Provoz školní jídelny od ledna 2022

     • Od ledna bude obnovena nabídka dvou jídel, nezapomeňte si objednávat druhou volbu alespoň dva dny předem. Pokud včas neobjednáte druhou volbu, automaticky dítěti zůstane přihlášená první nabídka. Výběr jídla mohou žáci označit přes terminál u jídelny, nebo rodiče na webu jidelna.zszlicin.cz

     • Termíny sběru papíru 2021/2022

     • Sběr bude v těchto dnech:

      23. - 25.11. 2021

      11. - 13.1. 2022

      22. - 24.2. 2022

      29. - 31.3. 2022

      26. - 28.4. 2022

      17. - 19.5. 2022

       

      V úterý bude sběr vždy od 13:00 do 15:00 h.

      Ve středu a ve čtvrtek vždy od 7:00 do 7:45 h.

       

      Děkujeme, že sbíráte!

     • Změna při zajištění provozu jídelny

     • Od pondělí 15. 11. 2021 dochází ke změně při odhlašování obědů v případě vyhlášení karantény a doby výdeje pro strávníky v distanční výuce.

      Při vyhlášení karantény si rodiče odhlásí oběd sami vždy nejpozději do 14 hod na následující den nebo vyzvednou oběd ve školní jídelně v době 11.00-11.30 nebo 14.00-14.15. 

      Při zvýšeném počtu karantén nelze režim nastavit tak, aby plně vyhovoval všem požadavkům (administrativa odhlašování, provoz kuchyně, zachování možnosti oběd pro dítě v karanténě vyzvednout). Režim bude tedy fungovat stejně jako při neočekávaném onemocnění dítěte. Škola nebude jídelně nahlašovat počty žáků v karanténě. Děkujeme za pochopení.

     • Informace k testování v listopadu 2021

     • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 8. a 15. 11. 2021 screeningové testování všech žáků na onemocnění covid-19.

      Bude probíhat ve stejném režimu jako plošné testování v září, škola obdržela znovu testy Sejoy. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).  Pro nepřítomné žáky testování proběhne později při prvním příchodu do školy.

      Děkujeme všem rodičům, kteří před návratem po podzimních prázdninách nechali otestovat své děti a pomohli zajistit bezpečnější návrat do školy. Ostatní žáci absolvovali AG test ve škole. Tato opatření pomohla podchytit i bezpříznakové pozitivní žáky a tím včas eliminovat šíření nákazy. I nadále je nutné sledovat zdravotní stav dětí a raději ověřit, zda mírné příznaky onemocnění nejsou z důvodu nákazy covid-19.

     • Informace k doporučení testování žáků a k mimořádnému testování na začátku listopadu

     • Z důvodu zvýšeného počtu pozitivních COVID testů u žáků naší ZŠ doporučujeme před návratem do školy provedení AG nebo PCR testu u všech dětí, které neprošly testováním během karantény. Prosíme rodiče, aby zaslali zprávu o výsledku testu třídní učitelce. Na začátku listopadu proběhne ve škole mimořádné AG testování všech žáků. Prosíme dále, ab žáci ani s mírnými příznaky nemoci (rýma, únava) nechodili do školy. Děkujeme za ohleduplnost a respektování opatření. Snažíme se tím chránit vaše děti.

     • OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA VE DNECH 25. A 26. 10. 2021

     • Na základě doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy vyhlašujeme na dny 25. a 26. 10. 2021

       

      ŘEDITELSKÉ VOLNO

       

      Pro tyto dny se neposkytuje:

      • distanční vzdělávání
      • školní stravování
      • školní družina

       

      Původně plánovaný provoz školní družiny ve dnech 27. a 29. 10. 2021 se ruší.

      Školní vyučování bude zahájeno po skončení podzimních prázdnin v pondělí 1. listopadu 2021 testováním.

      PŘEJEME VŠEM RODINÁM KLIDNÉ PRÁZDNINY A DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.

                                                                   vedení ZŠ

     • Školní družina v době podzimních prázdnin

     • Provoz školní družiny ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. od 8,00 do 16,00.

       

      Příchod dětí od 7,45 do 8,00. Vyzvedávání dětí od 11,30 do 12,30 a poté od 15,00. 

       

      ŠKOLNÍ JÍDELNA NEBUDE V PROVOZU. 

       

      Závaznou přihlášku naleznete v Edupage. Lze ji vyplnit od 15. 10.  (8,00) do 19. 10. (17,00)

      V případě malého zájmu bude prázdninový provoz zrušen. 

     • Úklid v MŠ - dočasná výpomoc

     • Do mateřské školy v ulici Nedašovská hledáme na dočasnou výpomoc paní uklízečku. Pracovní doba 10.00 - 15.00. Nástup ihned. Kontakt 604 352 280 nebo zednikova@zsamszlicin.cz

     • Zájmové kroužky ZŠ Zličín

     • V pondělí 20. 9. bylo ukončené přihlašování do kroužků, které povedou pedagogové naší školy. 

      Z důvodu malého počtu přihlášených nebudou otevřeny následující aktivity: Flétna, Sportovní hry, Pečení s Mírou.

      Pedagogové ZŠ-lektoři jednotlivých kroužků zašlou pokyny do konce září, zahájení lekcí v týdnu od 4. 10. 

     • Sběr papíru 2021/2022

     • Podzimní sběr papíru proběhne v termínech:

      21.9. - 13:00 - 14:00 

      22.9. - 7:00 - 7:45

      23.9. - 7:00 - 7:45 

      Kontejner bude přistaven před školu v ulici Míšovická.

     • Od září působí v budově ZŠ v ulici Míšovická a MŠ v ulici Nedašovská pobočka Základní umělecké školy Popelka

     • Vzdělávají se zde děti v těchto oborech:

      • Hudební obor: přípravná hudební výchova, hra na klavír, hra na flétnu, zpěv, hra na kytaru, hra na klarinet a hra na saxofon
      • Výtvarný obor

      V současné době vyučujeme v obou budovách (více na webu ZUŠ v záložkách jednotlivých oborů), plánovaný je přesun do v současnosti rekonstruovaných prostor ZUŠ. 

      Výuka hudebních oborů v prvním roce přípravného studia probíhá jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 min.). Ve druhém roce studia již žáci navštěvují i individuální výuku a pokračují v hodinách přípravné hudební nauky. Úplata za vzdělávání v přípravném studiu činí 1000 Kč/pololetí.

       

      Výuka výtvarného oboru probíhá jednou týdně tři vyučovací hodiny (3x 45 min.) ve dnech úterý až středa do odvolání na ZŠ Míšovická.

      út: 13:15 - 15:30, 15:45 - 18:00

      st: 15:00 - 17:15

      Úplata za vzdělávání činí 1400 Kč/pololetí.

       

      Další přijímací zkoušky proběhnou v květnu. Pro bližší informace sledujte www.zuspopelka.cz

      Přijímáme žáky od 6 let, mladší po dohodě s rodiči.

       

       

      Budeme se těšit.

      Tým ZUŠ Popelka

     • Školní družina pro žáky 4. ročníků

     • Vážení rodiče,

      z důvodu volné kapacity školní družiny pro školní rok 2021/2022, vyhlašujeme 2. kolo přijímání přihlášek žáků 4. ročníků.

      Přednost má žák, jehož sourozenec prvního - třetího ročníku (případně přípravné třídy) je již přijat do školní družiny. 

      Možnost přihlášení do školní družiny proběhne přes Edupage v termínu 7. 9. od 11,00 hod. do 8. 9. do 16,00 hod. 

      V případě, že nebude možné přijmout všechny žáky (mimo ty, které splňují dané kritérium), bude mezi těmito uchazeči provedeno losování, protože by došlo k překročení kapacity školní družiny. 

     • Paní uklízečka do mateřské školy

     • Do mateřské školy v ulici Nedašovská hledáme spolehlivou paní uklízečku na celý úvazek. Nástup dle dohody. Více informaci u vedoucí učitelky Pavlíny Zedníkové 604 352 280 nebo zednikova@zsamszlicin.cz

     • UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - ŘIDIČE

     • Kapacita školního parkoviště je omezená, stání po delší dobu není možné. Levá strana parkoviště je vyhrazena pro zaměstnance ZŠ, pravá strana je pro rodiče k vysazení dítěte. Pro parkování po delší dobu je nutné najít místo v okolí školy. V prvních školních dnech bude provoz u ZŠ koordinovat městská policie.

     • Informace k zahájení školního roku 2021/2022

     • Žáci 1. tříd slavnostně zahájí školní docházku 1. září 2021 v 8.00. Přivítání všech prvňáčků proběhne ve venkovním prostoru ZŠ vedle vchodu do školy, v případě nepříznivého počasí v jídelně. Děti si berou s sebou školní tašky. Paní učitelky budou mít cedule s označením třídy I. A, I. B, I. C.

      Po uvítání paní starostkou a zástupci obecního úřadu paní učitelky odvedou rodiče s dětmi do učeben, kde žáci převezmou školní pomůcky. Rodiče pomohou dětem s prvním AG testováním, pak si děti převezmou vychovatelky školní družiny a provedou je po škole. V učebně proběhne první třídní schůzka. Vzhledem k opatřením prosíme, aby do třídy dítě doprovodil pouze jeden z rodičů.

      Ve dnech 2. a 3. září vstupují žáci do školy hlavním vchodem, v 7.45 je vyzvedne paní učitelka. Výuka 2-3 vyučovací hodiny, oběd 11.30-12.00. Pro zájemce již bude fungovat školní družina, třídní učitelky děti po skončení vyučování předávají vychovatelce, případně je odvedou ke vchodu do školy, rodiče nevstupují do budovy. Stálý rozvrh bude platit od pondělí 6. září.

      Žáci přípravného ročníku se přivítají s třídní učitelkou u hlavního vchodu v 8.00, v doprovodu rodiče se přemístí do učebny, kde proběhne informační schůzka. Ukončení a odchod domů v 10.00. Ve čtvrtek a pátek výuka 2-3 vyučovací hodiny, žáky pak převezme družina, oběd v 11.30-12.00. Stálý rozvrh od pondělí 6. září.

      Žáci 2.- 8. ročníku zahájí školní rok ve středu 1. září 2021 v 8.00 ve své učebně s třídní učitelkou. Proběhne přivítání, první AG testování, žáci obdrží organizační pokyny. S sebou: psací potřeby. Odchod kolem 9.00. Přezůvky jsou nutné od čtvrtka, žáci obdrží klíčky od skříněk.

      Ve čtvrtek a pátek proběhnou třídnické hodiny, vydávání obědů pro 2. – 4. ročník od 12.00 do 12.40, žáci 5. – 9. ročníku od 12.50 do 13.10. Stálý rozvrh začne platit od pondělí 6. září.

       

      Školní jídelna a družina včetně ranní družiny budou z organizačních důvodů v provozu až od čtvrtka 2. září. Zápisní lístek do družiny je nutné odevzdat na vrátnici nejpozději 1. září.

      Přihlášky ke stravování ve školní jídelně vyřídíte v kanceláři stravné (boční vstup do ZŠ), otevírací hodiny na webu v sekci jídelna. Přihlášku potřebují všichni noví žáci.

     • Důležité základní informace ke covid opatřením a testování od 1. září 2021

     • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (u žáků chirurgická rouška, od 15 let respirátor nebo nanorouška).

      Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy 3x po sobě v termínech 1., 6. a 9. září 2021 případně při prvním příchodu do školy po těchto termínech.

      Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě, které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě či nebo je 14 dní po plně dokončeném očkování. Vše nutné doložit potvrzením.

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole vyjma doby konzumace potravin a pití). Uvedená opatření budou zatím v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

      Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě výskytu těchto příznaků onemocnění bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho vyzvednutí.

     • Kroužky ve školním roce 2021/2022

     • Ve čtvrtek 2. září 2021 od 17 hod v prostoru u vchodu do ZŠ proběhne Burza kroužků ZŠ Zličín. Lektoři zájemcům představí své aktivity a předají informační materiály. Další info a přehled kroužků na webu
      ZŠ - zájmové činnosti.

       

     • STRAVOVACÍ KANCELÁŘ

     • MIMOŘÁDNÉ OTVÍRACÍ HODINY

      30.8.2021         10:00 - 12:00 hodin

      31.8.2021         15:00 - 17:00 hodin

      01.9.2021         08:00 - 10:00 hodin