• Školní jídelna
    Vedoucí: Nikola Krotilová
    E-mail: 
    vedoucijidelny@zszlicin.cz (neslouží k omlouvání obědů)
    Tel.: 213 214 502

    Číslo účtu: 2567892002/5500