• Školská rada

  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Více informací naleznete v § 167 školského zákona zde

   Zapis_Skolska_rada_24.11._2021.docx

   Zapis_Skolska_rada_2._12._2020.docx

   Školská rada ZŠ a MŠ Zličín

   Školská rada má 9 členů – 3 zástupci rodičů, 3 zástupci MÚ, 3 zástupci pedagogů

    

   Za rodiče:

   Paní Ing. Radka Šlégrová 
   Paní Alena Stýblová
   Paní Petra Čelobentič

    

   Za MÚ:

   Paní tajemnice Ing. Jarmila Hindová
   Paní Ilona Vajtrová
   Pan Petr Kovářík

    

   Za pedagogy:

   Bc. Adéla Hrudová
   Mgr. Libuše Kuncmanová
   Mgr. Kamila Šmídová - předsedkyně Školské rady