• Školská rada

  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Více informací naleznete v § 167 školského zákona zde

   Školská rada ZŠ a MŠ Zličín

   Školská rada má 9 členů – 3 zástupci rodičů, 3 zástupci MÚ, 3 zástupci pedagogů

    

   Za rodiče:

   Pan Petr Šiktanc
   Paní Alena Stýblová
   Paní Michaela Kačerová

    

   Za MÚ:

   Paní starostka JUDr. Marta Koropecká
   Paní Ing. Petra Kubíková
   Paní Ilona Vajtrová

    

   Za pedagogy:

   Bc. Liana Leah Nová, DiS
   Mgr. Kamila Šmídová
   Alena Bartoňová – předsedkyně Školské rady