• Školní družina v době podzimních prázdnin

     • Provoz školní družiny ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. od 8,00 do 16,00.

       

      Příchod dětí od 7,45 do 8,00. Vyzvedávání dětí od 11,30 do 12,30 a poté od 15,00. 

       

      ŠKOLNÍ JÍDELNA NEBUDE V PROVOZU. 

       

      Závaznou přihlášku naleznete v Edupage. Lze ji vyplnit od 15. 10.  (8,00) do 19. 10. (17,00)

      V případě malého zájmu bude prázdninový provoz zrušen. 

     • Úklid v MŠ - dočasná výpomoc

     • Do mateřské školy v ulici Nedašovská hledáme na dočasnou výpomoc paní uklízečku. Pracovní doba 10.00 - 15.00. Nástup ihned. Kontakt 604 352 280 nebo zednikova@zsamszlicin.cz

     • Zájmové kroužky ZŠ Zličín

     • V pondělí 20. 9. bylo ukončené přihlašování do kroužků, které povedou pedagogové naší školy. 

      Z důvodu malého počtu přihlášených nebudou otevřeny následující aktivity: Flétna, Sportovní hry, Pečení s Mírou.

      Pedagogové ZŠ-lektoři jednotlivých kroužků zašlou pokyny do konce září, zahájení lekcí v týdnu od 4. 10. 

     • Sběr papíru 2021/2022

     • Podzimní sběr papíru proběhne v termínech:

      21.9. - 13:00 - 14:00 

      22.9. - 7:00 - 7:45

      23.9. - 7:00 - 7:45 

      Kontejner bude přistaven před školu v ulici Míšovická.

     • Od září působí v budově ZŠ v ulici Míšovická a MŠ v ulici Nedašovská pobočka Základní umělecké školy Popelka

     • Vzdělávají se zde děti v těchto oborech:

      • Hudební obor: přípravná hudební výchova, hra na klavír, hra na flétnu, zpěv, hra na kytaru, hra na klarinet a hra na saxofon
      • Výtvarný obor

      V současné době vyučujeme v obou budovách (více na webu ZUŠ v záložkách jednotlivých oborů), plánovaný je přesun do v současnosti rekonstruovaných prostor ZUŠ. 

      Výuka hudebních oborů v prvním roce přípravného studia probíhá jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 min.). Ve druhém roce studia již žáci navštěvují i individuální výuku a pokračují v hodinách přípravné hudební nauky. Úplata za vzdělávání v přípravném studiu činí 1000 Kč/pololetí.

       

      Výuka výtvarného oboru probíhá jednou týdně tři vyučovací hodiny (3x 45 min.) ve dnech úterý až středa do odvolání na ZŠ Míšovická.

      út: 13:15 - 15:30, 15:45 - 18:00

      st: 15:00 - 17:15

      Úplata za vzdělávání činí 1400 Kč/pololetí.

       

      Další přijímací zkoušky proběhnou v květnu. Pro bližší informace sledujte www.zuspopelka.cz

      Přijímáme žáky od 6 let, mladší po dohodě s rodiči.

       

       

      Budeme se těšit.

      Tým ZUŠ Popelka

     • Školní družina pro žáky 4. ročníků

     • Vážení rodiče,

      z důvodu volné kapacity školní družiny pro školní rok 2021/2022, vyhlašujeme 2. kolo přijímání přihlášek žáků 4. ročníků.

      Přednost má žák, jehož sourozenec prvního - třetího ročníku (případně přípravné třídy) je již přijat do školní družiny. 

      Možnost přihlášení do školní družiny proběhne přes Edupage v termínu 7. 9. od 11,00 hod. do 8. 9. do 16,00 hod. 

      V případě, že nebude možné přijmout všechny žáky (mimo ty, které splňují dané kritérium), bude mezi těmito uchazeči provedeno losování, protože by došlo k překročení kapacity školní družiny. 

     • Paní uklízečka do mateřské školy

     • Do mateřské školy v ulici Nedašovská hledáme spolehlivou paní uklízečku na celý úvazek. Nástup dle dohody. Více informaci u vedoucí učitelky Pavlíny Zedníkové 604 352 280 nebo zednikova@zsamszlicin.cz

     • UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - ŘIDIČE

     • Kapacita školního parkoviště je omezená, stání po delší dobu není možné. Levá strana parkoviště je vyhrazena pro zaměstnance ZŠ, pravá strana je pro rodiče k vysazení dítěte. Pro parkování po delší dobu je nutné najít místo v okolí školy. V prvních školních dnech bude provoz u ZŠ koordinovat městská policie.

     • Informace k zahájení školního roku 2021/2022

     • Žáci 1. tříd slavnostně zahájí školní docházku 1. září 2021 v 8.00. Přivítání všech prvňáčků proběhne ve venkovním prostoru ZŠ vedle vchodu do školy, v případě nepříznivého počasí v jídelně. Děti si berou s sebou školní tašky. Paní učitelky budou mít cedule s označením třídy I. A, I. B, I. C.

      Po uvítání paní starostkou a zástupci obecního úřadu paní učitelky odvedou rodiče s dětmi do učeben, kde žáci převezmou školní pomůcky. Rodiče pomohou dětem s prvním AG testováním, pak si děti převezmou vychovatelky školní družiny a provedou je po škole. V učebně proběhne první třídní schůzka. Vzhledem k opatřením prosíme, aby do třídy dítě doprovodil pouze jeden z rodičů.

      Ve dnech 2. a 3. září vstupují žáci do školy hlavním vchodem, v 7.45 je vyzvedne paní učitelka. Výuka 2-3 vyučovací hodiny, oběd 11.30-12.00. Pro zájemce již bude fungovat školní družina, třídní učitelky děti po skončení vyučování předávají vychovatelce, případně je odvedou ke vchodu do školy, rodiče nevstupují do budovy. Stálý rozvrh bude platit od pondělí 6. září.

      Žáci přípravného ročníku se přivítají s třídní učitelkou u hlavního vchodu v 8.00, v doprovodu rodiče se přemístí do učebny, kde proběhne informační schůzka. Ukončení a odchod domů v 10.00. Ve čtvrtek a pátek výuka 2-3 vyučovací hodiny, žáky pak převezme družina, oběd v 11.30-12.00. Stálý rozvrh od pondělí 6. září.

      Žáci 2.- 8. ročníku zahájí školní rok ve středu 1. září 2021 v 8.00 ve své učebně s třídní učitelkou. Proběhne přivítání, první AG testování, žáci obdrží organizační pokyny. S sebou: psací potřeby. Odchod kolem 9.00. Přezůvky jsou nutné od čtvrtka, žáci obdrží klíčky od skříněk.

      Ve čtvrtek a pátek proběhnou třídnické hodiny, vydávání obědů pro 2. – 4. ročník od 12.00 do 12.40, žáci 5. – 9. ročníku od 12.50 do 13.10. Stálý rozvrh začne platit od pondělí 6. září.

       

      Školní jídelna a družina včetně ranní družiny budou z organizačních důvodů v provozu až od čtvrtka 2. září. Zápisní lístek do družiny je nutné odevzdat na vrátnici nejpozději 1. září.

      Přihlášky ke stravování ve školní jídelně vyřídíte v kanceláři stravné (boční vstup do ZŠ), otevírací hodiny na webu v sekci jídelna. Přihlášku potřebují všichni noví žáci.

     • Důležité základní informace ke covid opatřením a testování od 1. září 2021

     • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (u žáků chirurgická rouška, od 15 let respirátor nebo nanorouška).

      Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy 3x po sobě v termínech 1., 6. a 9. září 2021 případně při prvním příchodu do školy po těchto termínech.

      Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě, které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě či nebo je 14 dní po plně dokončeném očkování. Vše nutné doložit potvrzením.

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole vyjma doby konzumace potravin a pití). Uvedená opatření budou zatím v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

      Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě výskytu těchto příznaků onemocnění bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho vyzvednutí.

     • Kroužky ve školním roce 2021/2022

     • Ve čtvrtek 2. září 2021 od 17 hod v prostoru u vchodu do ZŠ proběhne Burza kroužků ZŠ Zličín. Lektoři zájemcům představí své aktivity a předají informační materiály. Další info a přehled kroužků na webu
      ZŠ - zájmové činnosti.

       

     • STRAVOVACÍ KANCELÁŘ

     • MIMOŘÁDNÉ OTVÍRACÍ HODINY

      30.8.2021         10:00 - 12:00 hodin

      31.8.2021         15:00 - 17:00 hodin

      01.9.2021         08:00 - 10:00 hodin

     • Přejeme krásné prázdniny

     • Pro vysvědčení nevyzvednutá dne 30. 6. 2021 si můžete přijít v průběhu července a srpna do kanceláře školy po telefonické domluvě na tel. č. 605 891 848

      Přejeme všem hodně odpočinku i zážitků o prázdninách. Těšíme se na nový školní rok!

     • Sběr papíru - výsledky

     • Naše škola se i v této nelehké době umístila na krásném 5. místě.

      Díky Vám dostala škola za sběr papíru 8 714 Kč + 3000 Kč bonus = 11 714 Kč.

      Na sběru se podílela i školka. Peníze budou spravedlivě rozděleny.

      Všem moc děkujeme za úžasnou spolupráci ve sběru papíru.

      Dětem byly předány ceny v úterý 29.6. 2021.  

      1.    Anastassia S.    2.B
      2.    Sofia K.              2.B
      3.    Arina N.             2.B
      4.    Zachariáš V.      2.A
      5.    Sofie Š.              3.A
      6.    Richard H.         6.A
      7.    Laura Š.             4.A
      8.    Mariana K.        6.B
      9.    Matyáš J.           1.B
      10.    Jakub K.             2.C

       

      První 3 místa dostanou větší odměnu.

      Dalších 7 žáků dostane menší odměnu.

      Ostatní peníze škola využije na vybavení školy a na pomůcky do výuky pro žáky.

       

      Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na spolupráci při dalším sběru papíru 😊

       

     • Informace k organizaci posledního školního dne 30. 6. 2021

     • Předání vysvědčení proběhne ve středu 30. 6. od 8,00 do 9,00 v kmenových třídách. Samostatný odchod žáků 1.-3. tříd po vydání vysvědčení je nutné písemně oznámit třídní učitelce, vzor potvrzení: 
      ​​​​​​​
      Potvrzeni-odchod_30_.6..docx

      Pro přihlášené žáky 1. – 3. tříd bude od 9,00 do 17,00 v provozu školní družina. Vyzvedávání ze ŠD bude možné po obědě od 12,00 do 12,30 a po 15,00.

      Vydávání obědů ve školní jídelně: obědový balíček od 10,00, teplý oběd a balíček pro družinové děti od 11,00.


     • Informace ze schůzky pro rodiče budoucích prvňáků

     • Paní ředitelka představila třídní učitelky a asistentky pedagoga.

       

      2) Paní zástupkyně představila rodičům brožuru s informacemi o pomůckách pro žáky, třídním fondem, organizací prvního zářijového týdne a dalšími informacemi v brožuře. (Brožura je k vyzvednutí na vrátnici.)

       

      3) Byly předány informace o používání ISIC karty žáka školy. (250,- Kč prosíme zaplaťte na vrátnici školy.)

       

      4) Vedoucí školní družiny seznámila rodiče s provozem školní družiny. (Kontakt: 731 197 501; erochusova@zszlicin.cz)

       

      5) Vedoucí školní jídelny informovala rodiče s provozem školní jídelny. (Kontakt: 213 214 506; vedoucijidelny@zszlicin.cz)

       

      6) Rodiče byli informováni o nabídce odpoledních aktivit pro děti: „Sportuj ve škole“ je nabízená hodina pohybu navíc, přihlášky dostanou rodiče v září. Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna na webových stránkách školy v červenci.

       

      7) Rodiče byli seznámeni s rozdělením dětí do tříd. (K nahlédnutí na vrátnici školy.)