• PLATBY

   • Placení probíhá dvojím způsobem - inkasem nebo trvalým příkazem. Výhodou inkasa je vyrovnání přeplatků za stravné hned v následujícím měsíci. U trvalých příkazů se přeplatky vrací až na konci školního roku.

    Při povolení inkasa je nutné zadat vyšší částku ke stržení - u stravného 1.500,- Kč, u školného 1.000,- Kč.

    STRAVNÉ  (platné od 1. 9. 2021)

    Ceny stravného za jedno dítě na den:

    přesnídávka          13,- Kč

    oběd                      29,- Kč (děti s odkladem školní docházky 31,- Kč)

    svačina                  11,- Kč         

     

    číslo účtu pro platby: 168554015/5500

    - pokud platíte trvalým příkazem je nutné do poznámky napsat jméno dítěte

     

    První den nemoci je možné v 11.15 hod vyzvednout dotovaný oběd do přinesených nádob
    ve školní jídelně (zazvonit u rampy na paní kuchařku, která Vám oběd přinese).
    Pokud nebudou obědy v nepřítomnosti dítěte odhlášeny, bude cena oběda stanovena dle skutečných nákladů – bez dotace.