• Prihlaska_ke_stravovani_2021.docx

         

        Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat vedoucí jídelny pí. Němečkové do 18. 7. (odevzdat lze osobně - vhozením do schránky MŠ, nebo elektronicky - naskenovat dokument a zaslat ho e-mailem na obedyms@zsamszlicin.cz)