• O školním poradenském pracovišti

    • Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy.
    • Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole.
    • Poradenské služby ve škole jsou poskytovány za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry a jsou zajišťovány výchovnými poradci, školním metodikem prevence, školním psychologem, školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů.
    • Všichni členové ŠPP se snaží pomáhat žákům při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.

    Pracovníci ŠPP:

    Mgr. Daniela Štolová - vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 5. - 9. třídu, školní speciální pedagog

    Mgr. Soňa Háječková - školní metodik prevence

    Mgr. Andrea Smolíková, DiS. - výchovný poradce pro 1. - 4. třídu

    Mgr. Dana Svobodová - speciální pedagog

    Mgr. Kamila Šmídová - školní metodik prevence (granty)

    Mgr. Lucie Trojanová - školní psycholog

    PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. - speciální pedagog