•  

    RANNÍ DRUŽINA:

    6:30 – 7:40
    - příchod dětí je možný pouze do 7:30
    - ranní družinu mohou využívat i děti, které nejsou přihlášeny do ŠD

     

    ODPOLEDNÍ DRUŽINA:

    11:40 – 17:00
    - po skončení vyučování si děti přebírají vychovatelé a odchází s nimi na oběd. Následně se vrací do kmenových tříd družiny

     

    VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

    12:30 – 13:45
    - děti, které mají 4 vyučovací hodiny jsou naobědvané ve 12:30
    - děti, které mají 5 vyučovacích hodin jsou naobědvané ve 13:30

    - dřívější odchod je možný pouze v případě, že ten den dítě do družiny nejde vůbec a rodič tuto skutečnost vychovateli předem písemně oznámí. V tomto případě dítě odchází hned po vyučování

    15:00 – 17:00

     

    Pro zadávání výjimek samostatných odchodů použijte tento odkaz Přejít do BELLhop