• V případě zájmu o přestup do 2. - 9. ročníku pro děti ze spádové oblasti Prahy - Zličína kontaktujte vedení školy. Kontakty najdete zde.