• Vyhlašujeme zápis zájemců o přestup do 2. - 9. ročníku od 1. 9. 2020 ze spádové oblasti Prahy-Zličína

     

    Zájemci o přestup do 2. - 9. ročníku mohou požádat o přestup prostřednictvím zákonných zástupců v termínu souběžném se zápisem do 1. tříd od 27. do 30. dubna 2020

    Vyplněnou žádost je možné podat:

    1) do datové schránky školy

    2) e-mailem s elektronickým podpisem zapis@zszlicin.cz

    3) poštou

    4) osobně 27. - 30. 4. 2020 od 14 do 18 hodin - v budově ZŠ Nedašovská 328, vchod pro návštěvy - po předchozím objednání přes systém Reservando, který bude spuštěn po 10. dubnu 2020 na https://zsamszlicin.reservando.cz/

    Elektronickou přihlášku najdete zde

    Přílohou žádosti bude poslední vysvědčení, příp. výpis z vysvědčení (i za pololetí).

    8. a 9. třída budou otevřeny od minimálního počtu 15 žáků v ročníku.

     

    Rozhodnutí bude oznámeno všem zájemcům dopisem odeslaným ze školy nejpozději do 30. května 2020.