•  


   REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

    

   6,30 – 7,40 
   Ranní ŠD, činnosti rekreační a odpočinkové (stolní a společenské hry, činnosti dle zájmů dětí), odchody dětí do jednotlivých tříd

    11,30 – 13:45   
   Sebeobslužné činnosti, osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost (společná četba, odpočinek v klidové zóně, poslech relaxační hudby, malba obrázků, barvení omalovánek), odchody dětí po obědě

    13:45 – 15,00   
   Výchovně-vzdělávací činnosti formou zájmové činnosti (výtvarná, pracovně-technická, hudební, pohybová, společensko-vědní a rekreační)

   Venkovní rekreační činnost (pohybové hry, vycházky do okolí školy, využití školního hřiště a zahrady)

   15,00 – 17,00 
   Osobní hygiena, svačina, příprava na vyučování (dětské kvízy, individuální vypracování domácích úkolů), odpočinkové činnosti, volná herna, případně volný pohyb na hřišti.
   Péče o pořádek (úklid třídy), postupný odchod dětí