• POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ PŘES INTERNET

    JIDELNA.ZSZLICIN.CZ

    JMÉNO: prvních pět písmen příjmení, malým písmem, přidělené ID číslo, dohromady bez diakritiky – např: novak25

    HESLO: je automaticky přiděleno systémem