• Plán školní družiny na školní rok 2019/2020

     

    Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák:

     

    1. Zápisní lístek

    2. Pokyny pro rodiče

    3. Notýsek školní družiny (pouze první třídy)

     

    Notýsek školní družiny bude obsahovat celkové hodnocení za každý kalendářní měsíc (ve formě razítek).

     

    1. Chování

    2. Stolování

    3. Používání kouzelných slovíček

    4. Úklid vypůjčených hraček

    5. Chování v kolektivu

     

     

    PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA OBDOBÍ – ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2019

     

    1. Činnosti zájmové

    • Ilustrace nejlepšího zážitku z prázdnin

    • Malba obrázků a vyrábění s podzimní tématikou

    • Práce s přírodninami

    • Výroba lampionů na lampionový průvod

    • ITC – práce s bee-bot, blue-bot a tablety

    • Hudební a pohybová výchova

    • Angličtina hrou

    • Návštěva místní knihovny – povídání o knihách, možnost zapůjčení knih

    • Celoroční soutěž (vědomostní – kvízy, hádanky, dětské křížovky a osmisměrky nebo sportovní)

    • Pobyt na školní zahradě – stavby na pískovišti, míčové hry (fotbal, basketbal), líný tenis, houpačky, hrazdy, švihadla, pétanque, kroket

     

    1. Činnosti odpočinkové a rekreační

    • Relaxace po obědě

    • Omalovánky dle vlastního výběru a kresby dle fantazie

    • Četba na pokračování

    • Doprovodné obrázky k četbě

    • Seznámení se školní družinou – prostory ŠD, hry, stavebnice

     

    1. Příprava na vyučování

    • Seznámení se s řádem a pravidly školní družiny

    • Péče o pořádek (v prostorách ŠD, v šatnách, na chodbách a na školní zahradě)

    • Péče o společný majetek (zařízení ŠD, hračky, hry a stavebnice)

    • Péče o zdraví (mytí rukou před jídlem, po toaletě, po příchodu ze školní zahrady, po jízdě v dopravních prostředcích)

    • Vypracování DÚ (po dohodě s rodiči)

    • 4. 10. Den zvířat – projekt v rámci každého oddělení ŠD

    • 20. 10. Den stromů – soutěžní odpoledne mezi odděleními ŠD

     

    1. Jiné činnosti

    • 10. 9. Ukázková hodina golfu

    • 29. a 30. 10. podzimní prázdniny

    • Kulturní akce dle oddělení

    • Výzdoba školních nástěnek a chodeb

     

     

    PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA OBDOBÍ – LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN

     

    1. Činnosti zájmové

    • Malba obrázků a vyrábění s vánoční a zimní tématikou – čert, anděl, Mikuláš, adventní věnce (papírový, z přírodnin), vánoční přání, omalovánky, zimní krajina, zimní sporty apod.

    • Malba výkresů do Zličínské knihovny (vánoční a zimní téma)

    • Pečení vánočních perníčků

    • Společné povídání o svátcích (sv. Martin, sv. Mikuláš, Vánoce), co znamená advent, jak se slaví Vánoce ve světě

    • Nácvik koled na rozsvícení vánočního stromu

    • Celoroční soutěž (sportovní nebo vědomostní – kvízy, hádanky, dětské křížovky,

    • ITC - práce s tablety, blue-bot a bee-bot

    • Hudební a pohybová výchova

    • Anglické odpoledne – čtení anglických pohádek s následným překladem, anglické kvízy (procvičování barev, počítání apod.), VI. – VI. oddělení

    • Pobyt na školní zahradě za příznivého počasí – míčové hry, prolézačky, klouzačka, hrazdy, hry dle vlastní fantazie

    • Bobování na kopci vedle školy, stavby ze sněhu na školní zahradě (dle počasí)

    • Bruslení na umělé ledové ploše vedle školy

     

    1. Činnosti odpočinkové a rekreační

    • Četba na pokračování

    • Malba doprovodných obrázků k četbě

    • Omalovánky a kresby dle vlastního výběru a fantazie

    • Relaxace po obědě (deskové hry, dokumenty/pohádky na interaktivní tabuli, relaxační hudba a cvičení)

    • Námětové a společenské hry, stavebnice

     

    1. Příprava na vyučování

    • Opakování pravidel bezpečného chování v prostorách ŠD, na školní zahradě a na umělé ledové ploše

    • Vypracování DÚ dle dohody s rodiči

    • Péče o pořádek (v prostorách ŠD, v šatnách, na chodbách a na školní zahradě)

    • Péče o zdraví (správné oblékání v zimním období)

     

    1. Jiné činnosti

    • 11. 11. Svatomartinský průvod

    • 5. 12. Mikulášské odpoledne (soutěže, v rámci každého oddělení ŠD)

    • Vánoční besídka v každém oddělení ŠD (soutěže, diskotéka)

    • 23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny

    • Výzdoba školních chodeb a nástěnek dle oddělení ŠD

    • 31. 1. pololetní prázdniny

     

     

    PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA OBDOBÍ – ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN

     

    1. Činnosti zájmové

    • Výroba masek na masopust

    • Vyrábění a malba obrázků na jarní a velikonoční téma – skládání a vystřihování z papíru, jarní výrobky a dekorace, práce s přírodninami, velikonoční přání, malování a zdobení vajíček

    • Malba výkresů do Zličínské knihovny (jarní a velikonoční téma)

    • Celoroční soutěž (vědomostní x sportovní)

    • Společné povídání o jarních svátcích (Masopust a Velikonoce)

    • Návštěva Zličínské knihovny – možnost zapůjčení knih

    • Hudební a pohybová výchova

    • ITC – práce s Blue-bot, Bee-bot a tablety

    • Hravé anglické odpoledne – četba anglických pohádek, anglické kvízy (IV. – VI. oddělení)

    • „Projekt Bali“ – IV. oddělení ŠD, možnost společného povídání pro všechny oddělení ŠD (školství a život na Bali)

    • Bobování na kopci vedle školy, stavby ze sněhu, bruslení na umělé ledové ploše vedle školy

    • Pobyt na školní zahradě – míčové hry (fotbal, basketbal), hry dle vlastní fantazie, hrazdy, prolézačky, houpačka, skluzavka, stavby na pískovišti, obruče, švihadla, malby s křídami, chůdy

     

    1. Činnosti odpočinkové a rekreační

    • Relaxace po obědě (pohádky, dokumenty na interaktivní tabuli, pouštění hudby, dechové a relaxační cvičení, hraní deskových her)

    • Četba na pokračování – každé oddělení

    • Malba doprovodných obrázků k četbě

    • Omalovánky a kresby dle vlastního výběru a dle vlastní fantazie

     

    1. Příprava na vyučování

    • Vypracování DÚ dle dohody s rodiči

    • Opakování pravidel chování v prostorách ZŠ, školní zahrady a umělé ledové plochy

    • Péče o pořádek (úklid prostor ŠD, chodeb, šaten)

    • 21. 3. Den vody – povídání o důležitosti vody

    • 2. 4. Mezinárodní den knihy – společné čtecí odpoledne

    • 22. 4. Den země – projekt v každém oddělení ŠD

     

     

    1. Jiné činnosti

    • Karneval – dle oddělení ŠD

    • Masopust (datum bude upřesněno)

    • 17. 2. – 21. 2. jarní prázdniny

    • Jarní úklid školní zahrady

    • Jarní a velikonoční výzdoba školních chodeb a družin

    • 9. 4. a 10. 4. velikonoční prázdniny

    • Výroba „dárků“ pro budoucí prvňáčky

    • Návštěva kulturních akcí

    • 30. 4. Čarodějnice – zábavné odpoledne (soutěže pro děti)

    • Školy v přírodě

     

     

    PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA OBDOBÍ – KVĚTEN, ČERVEN

     

    1. Činnosti zájmové

    • Malba výkresů a vyrábění s letní tématikou

    • Malba výkresů do Zličínské knihovny (letní téma)

    • Hudební výchova

    • ITC – práce s tablety, Bee-bot a Blue-bot

    • Anglické odpoledne – čtení anglických knih (IV. – VI. oddělení)

    • Celoroční hra (vědomostí x sportovní)

    • Pobyt na školní zahradě – míčové hry (basketbal, fotbal), hry dle vlastní fantazie, stavby na pískovišti, hrazdy, chůdy, obruče, švihadla, skluzavka, houpačky, malování s křídami

    • Pobyt na betonovém hřišti u školy – fotbal, basketbal, vybíjená a jiné míčové hry

     

    1. Činnosti odpočinkové a rekreační

    • Relaxace po obědě (konstruktivní, námětové a společenské stolní hry, dokumenty/pohádky na TV nebo interaktivní tabuli, poslouchání relaxační hudby, prohlížení časopisů)

    • Četba na pokračování

    • Malba doprovodných obrázků k četbě

    • Malba obrázků dle vlastní fantazie a malba omalovánek dle vlastního výběru

     

    1. Příprava na vyučování

    • Péče o pořádek (úklid prostor ŠD, chodeb, šaten, školní zahrada a betonového hřiště)

    • Péče o společný majetek (hračky, stavebnice v ŠD)

    • Vypracování DÚ dle dohody s rodiči

    • Společné povídání o bezpečnosti během letních prázdnin (prevence úrazů a nákaz, první pomoc)

     

    1. Jiné činnosti

    • 1. 6. Den dětí – odpoledne plné soutěží