•  

    ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

    2020/2021

    ZŠ Praha – Zličín, Míšovická 513/12

     

     

    ZÁŘÍ, ŘÍJEN

    • poznávání prostředí nové školy, adaptace na nové prostředí
    • seznámení se s řádem a pravidly školní družiny
    • poučení se o bezpečnosti a chování v prostorách školní družiny, chodeb, školní jídelny a v okolí školy (hřiště/vycházky)
    • pečování o zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku)
    • starání se o společný majetek školní družiny a pečování o pořádek v prostorách školní družiny, na chodbách a na školním hřišti
    • upevňování společenských postojů, návyků a dovedností
    • ohlédnutí za prázdninami, malování zážitků z prázdnin a společné povídání o nich
    • malba obrázků s podzimní s tématikou, sběr podzimních přírodnin a práce s přírodninami, podzimní vyrábění
    • výlet do Chovatelské archy (pro žáky 2. a 3. ročníků)
    • poslech písní, hraní společenských a stolních her, různé stavebnice, vědomostní soutěže
    • začínáme s celoroční soutěží (vědomostní/sportovní úkoly)
    • malujeme podzimní výkresy do Zličínské knihovny
    • pohybové a míčové hry na školním hřišti/na hřišti s umělou trávou
    • vycházky do okolí školy (pozorování změn v přírodě)
    • relaxace po obědě – omalovánky, volná kresba, četba na pokračování, malba doprovodných obrázků k četbě, relaxační a dechové cvičení
    • společné povídání o Halloweenu, malování a vyrábění
    • 4. 10. Mezinárodní den zvířat
    • 21. 10. Den stromů 

     

    LISTOPAD, PROSINEC

    • povídání o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní, besedování o zdravé výživě a zdravém životním stylu
    • vzájemně si pomáháme, vypracování DÚ po dohodě s rodiči
    • opakujeme pravidla bezpečného chování v prostorách třídy, školní jídelny, chodeb a v okolí školy
    • opakování pravidel chování při pobytu venku
    • pečujeme o pořádek ve školní družině, na chodbách, ve školní jídelně
    • odpočíváme po obědě – hraní deskových her, sledování seriálu/dokumentu na interaktivní tabuli, četba knihy na pokračování, odpočinek na koberci, pouštění relaxační hudby
    • hraní didaktických a stolních her, poslechy písní, vědomostní úkoly, různé stavebnice
    • malba výkresů do Zličínské knihovny na vánoční téma
    • pokračujeme v celoroční soutěži
    • vycházky do okolí školy, pozorujeme změny v přírodě
    • pohybové a míčové hry na hřišti s umělou trávou/na školním hřišti
    • malování podzimních motivů, vyrábíme anděly, čerty a Mikuláše, výzdoba třídy
    • vyrábíme vánoční přání a ozdoby, pečeme a zdobíme vánoční perníčky, zpívání vánočních koled
    • společné povídání o svátích (sv. Martin a sv. Mikuláš), adventu a vánočních tradicích, vyprávění vánočních příběhů, jak slavíme Vánoce doma
    • 4. 12. Mikulášské odpoledne
    • 21. 12./22. 12. Vánoční besídka

     

    LEDEN, ÚNOR

    • upevňování mezilidských vztahů, opakování pravidel školní družiny
    • ohlédnutí za vánočními prázdninami a společné povídání o nich
    • pečujeme o své zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku)
    • opakování pravidel bezpečného chování v prostorách tříd, školní jídelny, chodeb a v okolí školy
    • staráme se o společný majetek školní družiny a dodržujeme pořádek ve třídách
    • vytváříme obrázky se zimní tématikou, malování zimních sportů, zimní přírody a krajiny
    • vycházky do okolí školy, sledování změn v přírodě a pozorování zimní krajiny, stavění ze sněhu
    • dle možností bobování a sáňkování na kopci vedle školy, pobyt na školním hřišti (pohybové a míčové hry)
    • odpočinek po obědě – společná četba pohádek, dobrovolné malování a barvení omalovánek, relaxace na koberci, dechová cvičení, relaxační hudba, deskové a stolní hry
    • malba obrázků do Zličínské knihovny na zimní téma
    • pracovní listy, vypracování DÚ dle dohody s rodiči, povídání o učivu
    • pokračování celoroční soutěže, úkoly vědomostní/sportovní
    • konstruktivní a námětové hry, stavebnice, dětské křížovky, osmisměrky, vědomostní úkoly, hádanky
    • společné povídání o Masopustu a masopustních zvycích, vyrábění karnevalových masek
    • 19. 2. Karneval

     

    BŘEZEN, DUBEN

    • opakujeme si pravidla bezpečného chování v prostorách tříd, chodeb, školní jídelny a v okolí školy, pečujeme o pořádek ve třídě a o společný majetek školní družiny
    • malujeme výkresy s velikonoční a jarní tématikou do Zličínské knihovny
    • povídáme si a seznamujeme se s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih
    • společné povídání o velikonočních tradicích, jak trávíme Velikonoce doma, sdílení velikonočních zážitků
    • seznamujeme se s jarní přírodou, vyprávíme o jaru, které květiny vyrůstají jako první, návrat stěhovavých ptáků
    • vycházky do okolí školy, sledování změn v přírodě, pozorování jarního probouzení přírody a změn počasí
    • vyrábíme jarní dekorace a výrobky, velikonoční přání, malujeme a zdobíme velikonoční vajíčka, pracujeme s přírodninami, origami z papíru
    • míčové a pohybové hry na školním hřišti/na hřišti s umělou trávou
    • relaxace po obědě – odpočinek na koberci, četba na pokračování, dechové a relaxační cvičení, volná kresba a barvení omalovánek, dokumenty/seriály na interaktivní tabuli, relaxační hudba
    • vědomostní kvízy, hádanky, vypracování DÚ po dohodě s rodiči, pracovní listy
    • pečování o zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku)
    • konstruktivní a námětové hry, stavebnice, didaktické a deskové hry
    • pokračujeme v celoroční soutěži
    • 22. 3. Světový den vody
    • 2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
    • 22. 4. Den země
    • 30. 4. Čarodějnické odpoledne

     

    KVĚTEN, ČERVEN

    • společné povídání o rodině, kdo všechno do rodiny patří
    • výroba dárků a malování přání pro maminky a tatínky
    • malování výkresů do Zličínské knihovny na letní téma
    • opakování pravidel bezpečného chování v prostorách třídy, školní jídelny, chodeb a v okolí školy
    • pohybové a míčové hry na školním hřišti/na hřišti s umělou trávou
    • vycházky do okolí školy a pozorování změn v přírodě
    • odpočinek po obědě – společná četba, malba obrázků, deskové hry, poslech relaxační hudby, dechové cvičení
    • námětové a konstruktivní hry, stavebnice, deskové a didaktické hry
    • hádanky, vědomostní kvízy, vypracování DÚ dle dohody s rodiči
    • pokračování a vyhodnocení celoroční soutěže
    • pečujeme o své zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku)
    • společné povídání o bezpečnosti během letních prázdnin (úrazy, nemoci, první pomoc)
    • pečujeme o společný majetek školní družiny a uklízíme školní družinu před prázdninami
    • loučení se školním rokem
    • 9. 5. Den matek
    • 1. 6. Mezinárodní den dětí
    • 20. 6. Den otců