• TÉMATICKÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

     


    Režim dne v ŠD:

    • Administrativní úkony, odchod do jídelny
    • Hygiena, oběd
    • Odpočinkové činnosti - individuální stolní hry, stavebnice, četba, relaxace, rozhovory na aktuální téma, konstrukční stavebnice
    • Zájmové činnosti - především formou výtvarné, pracovní, hudební a pohybové výchovy

    dále sportovní hry a soutěže, vycházky

    - za příznivého počasí pobyt venku, za nepříznivého využití sportovní haly a tanečního sálu

    • Hygiena, svačina
    • Individuální příprava na vyučování (s povolením rodiče)
    • Hry dle výběru dětí

    ZÁŘÍ:

    • Seznámení s režimem a řádem školní družiny, pravidly bezpečnosti ve škole, jídelně i venku, případně seznámení s hygienickými opatřeními
    • Seznámení s novými spolužáky (seznamovací hry)
    • Vzpomínky na prázdniny (vyprávění, výtvarné zpracování)
    • Sportovní hry a soutěže
    • Vycházky do okolí školy
    • Podzimní flóra
    • Kreslení na chodník
    • Sv. Václav (povídání, vlastní zpracování tématu)

    ŘÍJEN:

    • „Podzim je tady“ – vlastní zpracování tématu
    • Tvoření z přírodnin (práce s přírodními materiály, sběr listů a plodů, výtvarné či jiné zpracování)
    • Dušičky x Halloween – historie a pověsti dušiček a halloweenu, vlastní zpracování tématu
    • „Halloween po našem“ – strašidelná stezka s úkoly
    • Sportovní hry a soutěže, míčové hry
    • Vycházky do okolí školy
    • Má vlast
    • „Přechod Brd“

     

    LISTOPAD:

    • „Strašidílny“ – tvořivé a pohybové odpoledne v družině
    • Lidské smysly (hry a soutěže s využitím některých smyslů v převaze)
    • Zdravá strava a životní styl
    • Vše o zvířatech (oblíbené zvíře)
    • Advent – lidové zvyky a tradice, výzdoba
    • Ježíškova vnoučata

    PROSINEC:

    • Lidové zvyky a tradice adventní doby (Barborky, Mikuláš, Lucie…)
    • Čertovský den (tematické odpoledne – hry, soutěže)
    • „Vánoce, Vánoce přicházejí“      - lidové vánoční zvyky a tradice
                                                                - vánoční koledy
                                                                - výroba vánočních ozdob a dárků
                                                                - vánoční odpoledne

    LEDEN:

    • Ohlédnutí za Vánocemi
    • Tradice Tří králů
    • Zima – hry na sněhu a ledu
                    - výtvarné zpracování tématu
    • Pokusohraní (věda nás baví – zábavné a poučné pokusy)
    • Sněhuláci – vlastní zpracování tématu

     

    ÚNOR:

    • Masopust  – karnevalové a masopustní masky
    • Karneval
    • Celodružinový turnaj v piškvorkách
    • Mezilidské vztahy, valentýnské tradice
    • Soutěže v tělocvičně, hry na sněhu

     

    BŘEZEN:

    • Z pohádky do pohádky – vlastní zpracování tématu
    • Den vody – vlastní zpracování tématu
    • „Jaro přichází“ - vlastní zpracování tématu, jarní květiny, pozorování změn v přírodě
    • Velikonoční dílničky
    • Velikonoce - "svátky jara" - zdobení kraslic různými výtvarnými technikami
                                                  - výroba velikonočních dekorací

     

    DUBEN:

    • Ohlédnutí za Velikonocemi
    • Den Země – vlastní zpracování tématu
    • Slet čarodějnic a čarodějů – vlastní zpracování tématu
    • „Čarodějnické odpoledne“

                                         

    KVĚTEN:

    • Moje maminka, Svátek matek (přáníčka, drobné dárky pro maminky)
    • Sportovní hry a soutěže, pohybové hry
    • Kresba křídami na chodník
    • „Letní Olympijské hry“ – zábavně sportovní odpoledne

     

    ČERVEN:

    • Sportovní soutěže, míčové hry, hry s vodou
    • Sportovně zábavné odpoledne pro děti (k MDD)
    • Léto – vlastní zpracování
    • Bezpečně venku i doma
    • Prevence dětských úrazů

     

     

     

    Během celého školního roku budou děti průběžně:

     - Pracovat s různými druhy – barev (vodové, temperové barvy, suché i voskové pastele, tuš...)                                                                         

                                                 - materiálů (korálky, vlna, papír, dřevo, přírodniny, modelína...)  

    - Vytvářet výtvarná díla pro místní knihovnu a výzdobu školy

    - Hrát sportovní hry a soutěže (míčové a běžecké hry, hod do dálky a na cíl, běh dlouhý, krátký, šplh…)

    - Podporovány v hudebním projevu

    - Dle možností se účastnit výletů, kulturních a jiných akcí (podle aktuální nabídky)  

    - Ve spolupráci s kinem Cinema City v Metropoli Zličín budou dle aktuální nabídky zařazeny návštěvy filmových představení

    - Pro podporu čtenářské gramotnosti budou realizovány návštěvy školní a Zličínské knihovny, se kterou je též navázaná spolupráce