• Omlouvání předškoláků

    • Předškoláci mají dle zákona povinnou předškolní docházku (i v distanční formě) na 4 hodiny denně od 8 do 12 hod. Povinná předškolní docházka se nevztahuje na dobu vedlejších (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) a hlavních (letní) prázdniny či ředitelská volna.

     Pro plánovanou nepřítonost dítěte delší jak 3 pracovní dny je povinnen zákonný zástupce vyplnit žádost, kterou dá ke schválení zástupkyni ředitelky pro MŠ.

      

     Omlouvání i žádost o uvolnění předškolního dítěte z MŠ probíhá v aplikaci

     NAŠE MŠ.

      

     Neomluvená absence delší jak 14 dní bude hlášena na OSPOD