• Kurz pro předškoláky

    • Nabídka platí pouze pro děti naší MŠ 

     Jako každý rok se snažíme usnadnit dětem vstup do školy formou seznámení se školním prostředím.  Od září děti čeká jiný prostor v nové budově školy, děti se během kurzů seznámí alespoň s činnostmi malých školáků a s pedagogy ZŠ.

     Kurzem budou předškoláky provádět paní učitelky ZŠ. Děti se mohou těšit na pestré aktivity.

     Ke konci školního roku budou mít ještě možnost navštívit vyučovací hodinu prvňáčků přímo během výuky. 

     Odchod do třídy/tělocvičny ZŠ na kurz a zpět do třídy MŠ zajistí učitelky ZŠ a MŠ.

      

     Středa 26. 2.      13.00 -13.45   Hrátky s prostorem a čísly-matematická představivost                 

     Středa 11. 3.      13.00 -13.45   Hrátky s češtinou-jazyková příprava a dramatická výchova           

     Středa 25. 3.      13.00 -13.45   Hrátky s barvami a písničkou-výtvarná a hudební výchova           

     Čtvrtek 16. 4.     13.00 -14.00   Pohybová a taneční příprava