• Omlouvání předškoláků

    • Předškláci mají dle zákona povinnou předškolní docházku na 4 hodiny denně od 8 do 12 hod. Povinná předškolní docházka se nevztahuje na dobu vedlejších (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) a hlavních (letní) prázdniny či ředitelská volna.

     Pro plánovanou nepřítonost dítěte delší jak 3 pracovní dny je povinnen zákonný zástupce vyplnit žádost, kterou dá ke schválení vedoucí učitelce MŠ.

     Uvolneni_z_dochazky_-_predskolaci.pdf

      

     Neomluvená absence delší jak 14 dní bude hlášena na OSPOD