• Kroužky

    Sportovní kroužek Pupásek, Cvičit se bude v modré třídě Rybiček. Kroužek povede Karel Hlava, jako minulý rok.

    - Úterý 14.45 – 15.30 předškoláci

    - Úterý 15.30 – 16.15 mladší

    - Úterý 16:15 – 17:00 starší

    - Cena za popoletí 1250,- Kč, přihlášky zasílat mailem, najdete je na www.tjpupasek.cz

    Hudební kroužek flétna/sbor, povede Mgr. Trejbalová v pondělí od 16.00 – 16.45, mohou se přihlásit i mladší děti. Starší děti se mohou učit na flétnu (doporučuje flétnu Yamaha (např. Yamaha YRS 24B, na www.kytary.cz, cena cca 250,- Kč). Přihlášky do kroužku jsou k vyzvednutí na třídách.

    - Cena 1. pololetí 800,- Kč

    - Cena 2. pololetí 1200,- Kč

    Judo kroužek, nabídka dle nástěnky

    Angličtina – pouze pro předškoláky, hodina je pojata formou hry, písně, básničky. Kroužek povede paní učitelka Halina Kaňoková z Rybiček. Kroužek bude každou středu v průběhu odpoledne, zřejmě v náhradních prostorách základní školy

    Písmáček – pouze pro předškoláky, logopedický kroužek, který se zaměřuje na správnou výslovnost a komunikaci. Kroužek bude každý čtvrtek v průběhu odpoledne, zřejmě v náhradních prostorách základní školy. Kroužek povede paní učitelka Julie Vacíková z Rybiček.

    Tanečky – tanečky budou každé pondělí od 15.00 – 15.45 hodiny, začíná se 23.9.2019. Cena tanečků je 700,- Kč/10 lekcí (pololetí). Informace k platbě tanečků je na nástěnce. Tanečky povede paní Jonášová. Případné dotazy na mail taneckyhevlinska@seznam.cz