• Název školy
    Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328

    Adresa školy:
    Nedašovská 328
    155 21, Praha - Zličín

    Veškerou fakturaci provádějte na výše uvedené údaje.

    Adresa nového pracoviště
    Míšovická 513/12
    155 21, Praha - Zličín

    Tel.: +420 213 214 500
    Mobil: +420 605 891 848
    e–mail:
     info@zszlicin.cz
    web: www.zsamszlicin.cz
    IČO: 70845905
    účet školy: 168554437/5500
    datová schránka: vsbmgrt

    Zřizovatel
    Městská část Praha – Zličín
    Tylovická 207
    155 21

    Seznam pevných telefonních linek v základní škole v Míšovické ulici

    tel. 

    název

    213 214 500

    kancelář (po - pá 7:30 - 16:00)

    213 214 501

    vrátnice

    213 214 502

    vedoucí šk. jídelny

    213 214 503

    sborovna 1

    213 214 504

    poradenské pracoviště

    213 214 505

    sborovna 2

    213 214 506

    stravovací kancelář

    213 214 507

    školník

    213 214 509

    zástupce ředitelky

    213 214 510

    ředitelna

     

    Ředitelka
    Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková 

    Tel.: +420 732 151 591
    e-mail: reditelka@zszlicin.cz

    Statutární zástupkyně ředitelky
    Mgr. Kamila Šmídová 
    Tel.: +420 734 208 939
    e–mail:
     ksmidova@zszlicin.cz

    Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
    Mgr. Libuše Kuncmanová
    Tel.: +420 737 999 177
    e-mail:
     lkuncmanova@zszlicin.cz

    Zástupkyně ředitelky - projekty, závěrečný ročník, uvádění učitelů
    Mgr. Bc. Iveta Rosolová, Ph.D.
    Tel.: +420 737 999 177
    e-mail:
     irosolova@zszlicin.cz

     

    Kancelář školy (personální záležitosti, hotovostní platby)
    Kudrnáčová Ivana
    Tel.: +420 
    605 840 616
    e-mail:
    ekonom@zszlicin.cz

    Hospodářka školy (faktury, platební příkazy)
    Ladislava Cajsková
    Tel.: +420 605 891 848
    e-mail:
     hospodarka@zszlicin.cz

    Administrativní asistentka
    Šárka Trejbalová

    Tel.: +420 604 186 764
    e–mail:
     adminasist@zszlicin.cz

    Školní družina
    Vedoucí: Alžběta Daňková, DiS.
    e-mail: adankova@zszlicin.cz
    Tel.: +420 731 197 501 
    Školní družina –> 
    Oddělení ŠD a pedagogové

    Školní jídelna ZŠ v Míšovické
    Vedoucí: Bc. František Meierl

    e–mail: vedoucijidelny@zszlicin.cz (není určen k omlouvání obědů)
    Tel.: 213 214 502
            732 947 556

    Školní metodik prevence
    Mgr. Kamila Šmídová
    e-mail:
     ksmidova@zszlicin.cz

    Výchovný poradce
    Mgr. Andrea Smolíková, DiS.
    e-mail:
     asmolikova@zszlicin.cz

    Školní speciální pedagog a kariérový poradce
    Mgr. Daniela Štolová
    e-mail:
     dstolova@zszlicin.cz

    Školní psycholog
    Mgr. Lucie Trojanová
    e-mail:
     skolnipsycholog@zszlicin.cz

    Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
    Mgr. Tibor Stano
    e-mail:
     poverenec@zsamszlicin.cz

    Školní jídelna MŠ 
    Vedoucí: Dagmar Němečková
    e–mail:
     obedyms@zsamszlicin.cz
    Tel.: +420 739 901 690

    MŠ pracoviště Nedašovská

    Nedašovská 328
    155 21, Praha - Zličín
    zástupkyně ředitele pro MŠ pracoviště Nedašovská: Alena Stýblová
    Tel.: +420 604 352 280

    styblova@zsamszlicin.cz

     

    MŠ pracoviště Hevlínská
    Hevlínská 500/2,
    Praha 5 – Zličín
    zástupkyně ředitele pro MŠ pracoviště Hevlínská: Jana Peterková
    Tel.: 739 373 224

    peterkova@zsamszlicin.cz