• Sbírej s námi, chraň přírodu!

    Charakteristika projektu

      Jedná se o celoroční a celoškolní ekologický projekt zaměřený na sběr starého papíru naší ZŠ a MŠ ve spolupráci s organizací Pražské služby, a. s.

      Výchovný a vzdělávací efekt projektu spočívá ve vedení dětí k pochopení prospěšnosti a důležitosti sběru starého papíru, jeho recyklace, učit je šetrnosti k přírodě a tím se spoluúčastnit na ochraně životního prostředí, zachovávání přírodních zdrojů.

      Při organizování a průběhu samotného sběru je proto přínosná spolupráce s žákovským parlamentem, který požádá 4 dobrovolníky z řad starších žáků školy, aby pomohli pedagogům vážit, zapisovat a ukládat přinesený papír při každém sběru. Jména těchto dobrovolníků žákovský parlament sdělí paní ředitelce nebo paní učitelce Vokounové.

      Cílem projektu není jen sebrat co nejvíce starého papíru a umístit se v soutěži mezi školami, ale také vážit si účasti všech dětí z našich tříd, i těch, které pravidelně přispívají i malým množstvím papíru, a jejich snahu ocenit.

      Vyhlášení škol a jednotlivců a předání cen proběhne koncem května nebo v průběhu června.

      Pořadí jednotlivců bude určeno podle počtu kilogramů sebraného papíru na jednoho žáka. Každý žák, který se zúčastní sběru papíru, dostane menší odměnu. Prvních 10 nejlepších žáků pojede na nějaký výlet. První 3 žáci dostanou hodnotnější odměnu.

       Čím více papíru nasbíráme, tím více peněz dostaneme. Pomozte nám i přírodě a sbírejte s námi. J

     

    Harmonogram sběru papíru

    • přistavení kontejneru vždy úterý – čtvrtek nebo úterý - pátek
    • průběh sběru v čase 13,00 – 14,00 hod. – úterý, 7,00 – 7,40 hod. středa, čtvrtek a pátek.
     Sběr proběhne vždy před školou na parkovišti.

     

    Ocenění v závěru projektu - ZŠ

     

    Odměna z finančního zisku

    • 50% rozděleno mezi žáky, kteří nasbírali nejvíce  – formou odměn a výletů
    • 50% pro školu – nákup potřebných věcí pro ZŠ - po projednání s žákovským parlamentem

     

    Ocenění v závěru projektu – MŠ, pracoviště Nad Parkem (Nedašovská, Míšovická)

    • 30% rozděleno mezi děti, které nasbírali nejvíce  – formou odměn
    • 70% pro školu – nákup potřebných věcí pro MŠ – na základě návrhu pedagogů a po projednání se spolkem rodičů

     

     

    zpracovala: Mgr. Miroslava Vokounová