•  

             

     

    Vás zve na

    Setkání s rodiči

     s PhDr. Michaelou Vítečkovou, Ph.D.

    na téma: Jak připravit děti na zápis do ZŠ s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí s OMJ

     

     

     

     

    Ve středu 13. 10. 2022 od 16.00 ve třídě Rosniček

    Projekt: „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020- ZŠ a MŠ Zličín“, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920

     

    Zájemci o besedu se mohou přihlásit ve třídě Rosniček do 13. 10. 2022