• Vážení rodiče,.

    prosím, čtěte pozorně níže uvedené informace týkající se kroužků v MŠ Hevlínské.

    Od 2. pololetí  školního roku 2022/23 tj. od února 2023 si budou rodiče vyzvedávat děti přímo od lektorů jednotlivých zájmových kroužků. Děti se již na třídy nebudou vracet.

     

    Aspekty vedoucí k danému rozhodnutí:

    1. Bezpečnostní důvody.

    2. Zájmový kroužek není aktivitou MŠ, ale lektorů či externí agentury, kteří si naše prostory pronajímají.

     

    Zákonní zástupci podepisují souhlas, že lektoři kroužků vyzvedávají děti z MŠ. Děti jsou tak oficiálně ze školky vyzvednuty. Těžko můžeme zodpovídat za bezpečnost dětí na kroužku. Někdy se se stává, že přijde lektor, který děti nikdy neviděl, protože stálý onemocněl a děti tak ani nezná. Dále má mateřská škola většinu dveří s panikovým kováním - děti mohou dveře kdykoliv otevřít a odejít. Při zpětném předání dítěte od lektora pedagogovi, by mohlo v průběhu kroužku dojít ke zranění, o kterém se my nedozvíme. Rodič si pak vyzvedne dítě od pedagogů a následně může chtít po nich vysvětlení daného zranění.

    Prosím, zvažte pro dítě takový kroužek, který končí v čase vhodném k bezproblémovému vyzvednutí vašeho dítěte od lektora.

     

    Výše uvedené opatření bylo konzultováno s Českou školní inspekcí ministerstva školství.