• ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (školné) - platné od 1. 9. 2023

    Placení probíhá dvojím způsobem - inkasem nebo trvalým příkazem

    Při povolení inkasa je nutné zadat vyšší částku ke stržení - 1.000 Kč.


     800Kč/měsíc

     

    číslo účtu pro platby: 168554437/5500

    - pokud platíte trvalým příkazem je nutné do poznámky napsat jméno dítěte  

     

    STRAVNÉ

    více informací zde