• DESATERO ŠKOLNÍ DRUŽINY
     

    • Pomáháme si, jsme kamarádi
    • Nekřičíme a neděláme zbytečný hluk
    • Když jeden mluví, ostatní naslouchají
    • Nemluvíme sprostě
    • Používáme slova: „prosím, děkuji a promiň“
    • Neubližujeme si
    • Bez dovolení si nebereme cizí věci
    • Neběháme ve třídě, na chodbách a v šatnách
    • Udržujeme pořádek a uklízíme hračky na své místo
    •  Neničíme hračky a vybavení třídy