• ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (školné) platné od 1. 9. 2020

    Placení probíhá dvojím způsobem - inkasem nebo trvalým příkazem

    Při povolení inkasa je nutné zadat vyšší částku ke stržení 1.000,- Kč.


    celodenní docházka: 700,-Kč/měsíc

    polodenní docházka: 500,-Kč/měsíc

     

    číslo účtu pro platby: 168554437/5500

    - pokud platíte trvalým příkazem je nutné do poznámky napsat jméno dítěte    

     

    STRAVNÉ     

    informace naleznete zde