• Zájmové kroužky

      

     Podmínkou pro přihlášení na zájmové kroužky je nutnost vyzvedávat děti přímo od lektorů bezprostředně po skončení lekce kroužku. Děti, které si vyzvedne lektor, se do mateřské školy po kroužku již nevrací.

      

     Za děti na odpoledních zájmových kroužcích zodpovídá lektor a agentura, které mateřská škola pouze pronajímá prostory.

      

      

     Odpolední zájmové kroužky jsou nad rámec vzdělávání v MŠ.