• Ponížení úplaty za úhradu školní družiny na měsíc KVĚTEN 2021

     

                Ředitelka ZŠ a MŠ Praha – Zličín stanovuje úplatu – úhrada školní družiny na měsíc

    KVĚTEN 2021 z důvodu rotační výuky na ZŠ na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.:

    MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN MZDRX01FDQYL ze 6. 4. 2021.

    na

                              250,- Kč pro 1. – 3. třídy.

     

    Úplata za školní družinu pro děti z přípravné třídy a žáky rodičů pracujících v IZS

    nebo vybraných profesí na měsíc květen je splatná v plné výši 400,- Kč.

     

                                                                                             

                                                                                       

    PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY ZA PLATBU ÚHRADY ZA ŠD BUDOU VRÁCENY KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU.

    PLATBA ZA ŠD

    V Edupage je dán předpis na platbu úhrady za ŠD.

    Každý žák má vlastní variabilní symbol, který je nutné zadat při platbě a do zprávy pro příjemce uvést příjmení a třídu žáka.  Zároveň je i uvedeno číslo účtu, kam platbu zaslat.

    Platbu si nastavte jako trvalý příkaz a úhradu za ŠD plaťte vždy měsíčně (k 10. dni v měsíci).

     

    Číslo účtu: 168554437/5500

    Úhrada za ŠD - 400,- Kč/měsíc.

     

    V případě jakýchkoliv dotazů ohledně plateb za ŠD, prosím kontaktujte:

    • paní Ivanu Kudrnáčovou, ekonom@zszlicin.cz

     

    Úhrada za ŠD se nehradí v případě, že žák nenavštíví ŠD během celého kalendářního měsíce. Každá nepřítomnost žáka v ŠD musí být omluvena.