• PLATBA ZA ŠD

    V Edupage je dán předpis na platbu úhrady za ŠD, který slouží jako upozornění k platbě. Každý žák má vlastní variabilní symbol, který je nutné zadat při platbě. Zároveň je i uvedeno číslo účtu, kam platbu zaslat. Prosíme, platbu si nastavte jako trvalý příkaz a úhradu za ŠD plaťte vždy měsíčně.

    Děkujeme.

    V případě jakýchkoliv dotazů ohledně plateb za ŠD, prosím kontaktujte:

    • paní Ing. Jitku Přibylovou, hospodarka@zszlicin.cz
    • paní Ivanu Kudrnáčovou, ekonom@zszlicin.cz

     

    Úhrada za ŠD - 400,- Kč/měsíc.

     

    Úhrada za ŠD se nehradí v případě, že žák nenavštíví ŠD během celého kalendářního měsíce.