• Poplatek za školní družinu ve šk. roce 2021/2022 činí 400,- Kč/měsíc.

     

    Platba vždy na čtvrletí dle následujícího harmonogramu:

    do 15. 9. 2021 (září - listopad 2021) - 1.200,- Kč

    do 5. 12. 2021 (prosinec 2021 - únor 2022) - 1.200,- Kč

    do 5. 3. 2022 (březen 2022 - červen 2022) - 1.600,- Kč

     

    Platba na účet: 168554437/5500

    Variabilní symbol: každý žák má uvedený vlastní VS v Edupage

     

    U žáků, kteří mají přeplatek z minulého školního roku, prosím zašlete pouze doplatek první částky (do 1.200,- Kč).

    Výši přeplatků zkontrolujte v Edupage.