• PONÍŽENÍ ÚPLATY ZA ÚHRADU ŠKOLNÍ DRUŽINY NA MĚSÍC DUBEN 2021

    300,- Kč pro přípravnou třídu, 

    200,- Kč pro třídy - 1. C, 2. B, 2. C, 3. B,

    100,- Kč pro třídy - 1. A, 1. B, 2. A, 3. A

     

    PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY ZA PLATBU ÚHRADY ZA ŠD BUDOU VRÁCENY KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU.

    PLATBA ZA ŠD

    V Edupage je dán předpis na platbu úhrady za ŠD.

    Každý žák má vlastní variabilní symbol, který je nutné zadat při platbě a do zprávy pro příjemce uvést příjmení a třídu žáka.  Zároveň je i uvedeno číslo účtu, kam platbu zaslat.

    Platbu si nastavte jako trvalý příkaz a úhradu za ŠD plaťte vždy měsíčně (k 10. dni v měsíci).

     

    Číslo účtu: 168554437/5500

    Úhrada za ŠD - 400,- Kč/měsíc.

     

    V případě jakýchkoliv dotazů ohledně plateb za ŠD, prosím kontaktujte:

    • paní Ivanu Kudrnáčovou, ekonom@zszlicin.cz

     

    Úhrada za ŠD se nehradí v případě, že žák nenavštíví ŠD během celého kalendářního měsíce. Každá nepřítomnost žáka v ŠD musí být omluvena.