•  
     
    ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023 ČINÍ 400,- Kč / MĚSÍC

     

    Platba probíhá ve dvou splátkách
    - ZÁŘÍ až PROSINEC - 1500,-

    z důvodu přerušení provozu ŠD po dobu delší než 5 dnů je v prosinci úplata snížena na 300,-
    - LEDEN  až ČERVEN - 2300,-
    z důvodu přerušení provozu ŠD po dobu delší než 5 dnů je v březnu úplata snížena na 300,-

    Platba na účet: 168554437 / 5500

    Variabilní symbol:
    Svůj variabilní symbol najdete na Edupage v záložce "platby"
    Do zprávy pro příjemce napiště "školní družina" + jméno Vašeho dítěte