• Základní škola

     

    Jméno                                                  E-mail                                                                       Poznámka

     

    Mgr. Markéta Čížková                      mcizkova@zszlicin.cz

     

    Vendula  Černotová                          vcernotova@zszlicin.cz

    Mgr. Marie Dvořáková                     mdvorakova@zszlicin.cz

     

    Mgr. Klára Hornychová                    khornychova@zszlicin.cz                               AJ

     

    Mgr. Angelika Jirků                          jirku@zszlicin.cz

     

    Andrea Keppertová                            akeppertova@zszlicin.cz

     

    Mgr. Jana Kuhnová                            jkuhnova@zszlicin.cz

     

    Mgr. Libuše Kuncmanová                 lkuncmanova@zszlicin.cz                               zástupkyně ředitelky školy pro 1. - 3. ročník a přípravnou                                                                                                                                          třídu

                      

    Mgr. Jana Maierová                           jmaierova@zszlicin.cz

     

    Drahomíra Nováková                        dnovakova@zszlicin.cz

     

    Bc. Liana Leah Nová, Dis.                lnova@zszlicin.cz

     

    Mgr. Ivana Rosová                             irosova@zszlicin.cz 
     

    Mgr. Andrea Smolíková, Dis.            asmolikova@zszlicin.cz                                  výchovný poradce

    Mgr. Dana Svobodová                       dsvobodova@zszlicin.cz                                 školní speciální pedagog

     

    Tereza Šedivá, DiS.                            tsediva@zszlicin.cz

     

    Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková         vsimackova@zszlicin.cz                                 ředitelka školy

     

    Mgr. Kamila Šmídová                        ksmidova@zszlicin.cz                                    statutární zástupkyně  ředitelky                                                                                                                                                                                      školy, školní metodik prevence

     

    Mgr. Hana Trejbalová                         htrejbalova@zszlicin.cz                                  HV

     

    Mgr. Bronislava Vališová                   bvalisova@zszlicin.cz                                     MA, FY

     

    Mgr. Miroslava Vokounová                mvokounova@zszlicin.cz

     

    Bc. Marcel Vondrus                            mvondrus@zszlicin.cz                                    TV, AJ 

     

     

    PaedDr. Dana Čapková                     dcapkova@zszlicin.cz                                       asistent pedagoga

     

    Mgr. Světlana Kalinová                    skalinova@zszlicin.cz                                        asistent pedagoga                                                                                                       

     Yvona Koblihová                              ykoblihova@zszlicin.cz                                    asistent pedagoga

     

    Marcela Kreidlová                            mkreidlova@zszlicin.cz                                          asistent pedagoga

     

    Silvie Marková                                 smarkova@zszlicin.cz                                             asistent pedagoga

     

    Kateřina Mikešková                         kmikeskova@zszlicin.cz                                     asistent pedagoga

     

    Bc. Adéla Hrudová                           ahrudova@zszlicin.cz                                         asistent pedagoga

     

    Petra Čelobentič, DiS.                      pcelobentic@zszlicin.cz                                      asistent pedagoga

     

     

    Školní družina

     

    Jméno                                     E-mail                                    Oddělení                                 Třída

    Bc. Petra Smítková                 psmitkova@zszlicin.cz                I. oddělení                      přípravná třída + část 2. B


    Bc. Miroslav Kočí                   mkoci@zszlicin.cz                     II. oddělení                       1. C

    Yvona Koblihová                    ykoblihova@zszlicin.cz            III. oddělení                       1. B + část 2. B


    Mgr. Světlana Kalinová          skalinova@zszlicin.cz               IV. oddělení                       1. A

     

     Bc. Adéla Pejšová                   apejsova@zszlicin.cz                V. oddělení                        2. A + část 3. A

     

    Hana Brejníková                       hbrejnikova@zszlicin.cz          VI. oddělení                      2. C + část 3. A

     

     Eliška Rochusová, DiS.           erochusova@zszlicin.cz          VII. oddělení                      3. B + část 3. A