• Seznam pedagogických pracovníků ve šk. roce 2022/2023

     

    Třídní učitelé

                                                                                                                                                             Poznámka         

    Mgr. Bc. Andrea Smolíková, Dis.    asmolikova@zszlicin.cz                I.A               výchovný poradce pro 1. stupeň,  koordinátorka                                                                                                                                                           jazykové podpory žáků s OMJ             

    Bc. Markéta Nováková, DiS.           mnovakova@zszlicin.cz                I. A                                                                            

    Mgr. Marie Dvořáková                     mdvorakova@zszlicin.cz                I. B

    Bc. Háječková Tereza                         thajeckova@zszlicin.cz                 I.  B                            

        Bc. Liana Leah Nová, Dis.                lnova@zszlicin.cz                         I. C

    Petra Čelobentič, DiS.                       pcelobentic@zszlicin.cz               I. C

    Drahomíra Nováková                        dnovakova@zszlicin.cz                  I.D

     Mgr. Miroslava Vokounová               mvokounova@zszlicin.cz              I. D 

    Kateřina Mikešková                           kmikeskova@zszlicin.cz              II. A  

    Mgr. Jana Kuhnová                           jkuhnova@zszlicin.cz                   I I. A  

    Mgr. Jana Maierová                          jmaierova@zszlicin.cz                  II. B 

    Mgr. Eva Trávová                             etravova@zszlicin.cz                    II. B       

    Eliška Řičánková                               ericankova@zszlicin.cz                  II. C                 

    PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.      mviteckova@zszlicin.cz              I I. C 

      

    Mgr. Libuše Kuncmanová                  lkuncmanova@zszlicin.cz            III. A           zástupkyně ředitelky školy pro 1. - 3. ročník                                                                                                                                                         

       

    Mgr. Angelika Stejskalová                ajirku@zszlicin.cz              III. B  

     

    Tereza Šedivá, DiS.                            tsediva@zszlicin.cz                       I II. C                                                               

     

    Mgr. Bc. Radek Dlouhý                    rdlouhy@zszlicin.cz                      IV. A

     Andrea Keppertová                            akeppertova@zszlicin.cz                IV. B   

      

    Mgr. Soňa Háječková                       shajeckova@zszlicin.cz                   V. A

     

    Mgr. Daniela Štolová                        dstolova@zszlicin.cz                     V. B              výchovný poradce pro 2. stupeň, školní 

                                                                                                                                           speciální pedagog

    Ing. Jitka Přibylová                             jpribylova@zszlicin.cz                 VI. A             MA, FY

    Mgr. Dana Svobodová                        dsvobodova@zszlicin.cz               VI. B 

    Bc. Adéla Hrudová                             ahrudova@zszlicin.cz                    VII. třída       PŘ

    Bc. Klára Hornychová                       khornychova@zszlicin.cz               VIII. A           AJ   

    Mgr. Marcel Vondrus                         mvondrus@zszlicin.cz                    VIII. B           TV, AJ

    Mgr. Ivana Rosová                             irosova@zszlicin.cz                        IX. třída         VV

     

     

    Netřídní učitelé

    Mgr. Kamila Šmídová                      ksmidova@zszlicin.cz                       statutární zástupkyně ředitelky školy, 

                                                                                                                         školní metodik prevence, AJ

     

    Vendula  Černotová                          vcernotova@zszlicin.cz                                                    INF

     

    Mgr. Martin Brejla                            mbrejla@zszlicin.cz                                                         TV, D

     

    Mgr. Hana Trejbalová                       htrejbalova@zszlicin.cz                                                    HV

     

    Mgr. Bc. Iveta Rosolová, PhD.         irosolova@zszlicin.cz                                                       D

     

    Mgr. Bronislava Vališová                 bvalisova@zszlicin.cz                                                       MA

    Mgr. Eva Linhová                             elinhova@zszlicin.cz                                                        MA, FY

    Bc. Karolína Krošláková                   kkroslakova@zszlicin.cz                                                   VV, GaP, PolV

     

    Mgr. Lenka Korbelová                     lkorbelova@zszlicin.cz                                                      AJ 

    Neil Mitchell                                    nmitchell@zszlicin.cz                                                        AJ, AJK

    Lenka Zíková                                    lzikova@zszlicin.cz                                                           AJ

    Ing. Radka Velebová                        rvelebova@zszlicin.cz                                                      CH

    Mgr. Petra Heisigová                       pheisigova@zszlicin.cz                                                     ŠP               

    Mgr. Kateřina Burgerová                 kburgerova@zszlicin.cz                                                    NJ

    Jan Reiser                                        jreiser@zszlicin.cz                                                             TV 

       

     

    Asistenti pedagoga

    Eliška Lokajová                                elokajova@zszlicin.cz                    I. B

     

    Lenka Zíková                                     lzikova@zszlicin.cz                        I. C

    Mgr.  Světlana  Kalinová                    skalinova@zszlicin.cz                    I. D

     

    Adéla Pejšová                                   apejsova@zszlicin.cz                      I. D

     

    Marcela Patočková                           mpatockova@zszlicin.cz                II. A

     

     Silvie Marková                                  smarkova@zszlicin.cz                   II. C

    Šárka Trejbalová                               adminasist@zszlicin.cz                   III. A

     

    Marcela Kreidlová                            mkreidlova@zszlicin.cz                  III. C

     

    Lenka Štěrbová                                 lsterbova@zszlicin.cz                        IV. A

     

    Zuzana Štveráčková, DiS.                zstverackova@zszlicin.cz                V. A                                                                        

     

    PaedDr. Dana Čapková                     dcapkova@zszlicin.cz                     V. B

     

    Tetiana Apolovnikova                      tapolovnikova@zszlicin.cz               VI. A

     

    Kateřina Zíková                               kzikova@zszlicin.cz                          VI. B