• Základní škola

     

    Třídní učitelé

                                                                                                                                                             Poznámka         

    Drahomíra Nováková                        dnovakova@zszlicin.cz                 přípravná třída

    Mgr. Jana Kuhnová                            jkuhnova@zszlicin.cz                   I. A

     

    Mgr. Jana Maierová                           jmaierova@zszlicin.cz                  I. B

     

    Eliška Řičánková                               ericankova@zszlicin.cz                I. C

     

    PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.      mviteckova@zszlicin.cz              I. C

     

    Mgr. Libuše Kuncmanová                 lkuncmanova@zszlicin.cz            II. A                              zástupkyně ředitelky školy pro 1. - 3. ročník a                                                                                                                                                             přípravnou třídu                                                                Mgr. Angelika Jirků                           ajirku@zszlicin.cz                        II. B  

     

    Tereza Šedivá, DiS.                            tsediva@zszlicin.cz                     II. C                                                              

                                                                 

    Mgr. Miroslava Vokounová                mvokounova@zszlicin.cz           III. A

     

    Mgr. Marie Dvořáková                       mdvorakova@zszlicin.cz              III. B      

    Andrea Keppertová                            akeppertova@zszlicin.cz              III. C  

     

    Mgr. Soňa Háječková                         shajeckova@zszlicin.cz                IV. A

     

    Mgr. Daniela Štolová                         dstolova@zszlicin.cz                     IV. B                           výchovný poradce pro 4. - 8. ročník

                                                                                                                                                          školní speciální pedagog

     

    Mgr. Bc. Andrea Smolíková, Dis.      asmolikova@zszlicin.cz                V. A                             výchovný poradce pro 1. - 3. ročník,                                                                                                                                                                            koordinátorka jazykové podpory žáků s OMJ

     

    Bc. Liana Leah Nová, Dis.                lnova@zszlicin.cz                          V. B

     

    Bc. Adéla Hrudová                            ahrudova@zszlicin.cz                    VI. třída

     

    Bc. Klára Hornychová                       khornychova@zszlicin.cz              VII. A                          AJ                               

     

    Mgr. Dana Svobodová                       dsvobodova@zszlicin.cz               VII. B                          školní speciální pedagog

     

    Mgr. Ivana Rosová                             irosova@zszlicin.cz                      VIII. třída
     
     

    Netřídní učitelé

     

    Ing. Eva Blahůtová                           eblahutova@zszlicin.cz                                                       ŠJ

     

    Mgr. Martin Brejla                           mbrejla@zszlicin.cz                                                             TV, D

     

    Vendula  Černotová                          vcernotova@zszlicin.cz                                                       INF

    Monika Fiedlerová                            mfiedlerova@zszlicin.cz                                                     AJ

    Mgr. Eva Linhová                              elinhova@zszlicin.cz                                                          MA

    Mgr. Hana Trejbalová                         htrejbalova@zszlicin.cz                                                     HV

     

    Ing. Jitka Přibylová                             jpribylova@zszlicin.cz                                                      MA, FY

     

    Mgr. Kamila Šmídová                        ksmidova@zszlicin.cz                                                        statutární zástupkyně  ředitelky                                                                                                                                                                                      školy, školní metodik prevence, AJ

     

    Mgr. Bronislava Vališová                   bvalisova@zszlicin.cz                                                        MA, FY

    Bc. Marcel Vondrus                            mvondrus@zszlicin.cz                                                       TV, AJ 

     

     

    Asistenti pedagoga

     

    Mgr. Světlana Kalinová                    skalinova@zszlicin.cz                      přípravná třída

     

    Kateřina Mikešková                         kmikeskova@zszlicin.cz                  I. A 

     

    Zuzana Štveráčková, DiS.                zstverackova@zszlicin.cz                 I. B                                                                                               

     

    Bc. Markéta Nováková, DiS.           mnovakova@zszlicin.cz                   I. C

     

    Šárka Trejbalová                               adminasist@zszlicin.cz                   II. A

     

     Yvona Koblihová                             ykoblihova@zszlicin.cz                  II. B                                                    

     

    Marcela Kreidlová                            mkreidlova@zszlicin.cz                  II. C

     

    Kateřina Hoffmannová                     khoffmannova@zszlicin.cz             III. A

     

    PaedDr. Dana Čapková                     dcapkova@zszlicin.cz                     III. B                                                       

     

    Květa Hájková                                  khajkova@zszlicin.cz                        IV. A                                                                 

     

    Silvie Marková                                  smarkova@zszlicin.cz                     V. A 

     

    Lenka Štěrbová                                  lsterbova@zszlicin.cz                        V. A

     

    Lenka Zíková                                          lzikova@zszlicin.cz                            V. B                                           

     

    Petra Čelobentič, DiS.                       pcelobentic@zszlicin.cz                  V. B