• Historie školy

    Budova dnešní základní a mateřské školy byla otevřena 15. května 1981 jako mateřská škola. Od 1. ledna 1985 se stala mateřská škola závodní školkou národního podniku Stavební stroje s kapacitou 160 dětí.

    Školní děti navštěvovaly základní školu v Řepích.

    Po listopadu 1989 se opět otevřela diskuse o nutnosti výstavby základní školy. Snaha o realizaci nové budovy se nepodařila, ale došlo k rekonstrukci budovy mateřské školy a od 1. září 1992 usedli do školních lavic v západním pavilonu školky žáci 1.třídy ZŠ. V roce 1996 došlo k další rekonstrukcí vnitřních prostor pro zřízení dalších tříd, šaten a školní jídelny. Od školního roku 1996/1997 bylo zřízeno 5 tříd pro výuku a jedna kmenová třída pro školní družinu. Od 1.9.1996 se změnil název na Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5 – Zličín. Od 1.1.2001 došlo ke změně v právní formě, MČ Praha – Zličín zřídila příspěvkovou organizaci.

    Součástí školy je ZŠ, MŠ, školní družina a školní jídelna. Donedávna se zde vzdělávali pouze žáci 1. stupně, od školního roku 2019/2020 zahajujeme výuku i na 2. stupni, v tomto školním roce pouze se 6. třídou.

    Školní jídelna prošla v roce 2002 a 2003 dvoufázovou rekonstrukcí. Kromě vlastní školní kuchyně a jídelny vznikly nově sklady a přípravny pro uskladnění a přípravu potravin. V druhé fázi rekonstrukce byla školní kuchyně vybavena špičkovými přístroji podle nejnovějších evropských norem. V roce 2004 byla celá budova zateplena, stará okna vyměněna za plastová, opraveny byly terasy u tříd a velkou rekonstrukcí prošla i střecha. V roce 2010 byla kompletně zrekonstruována elektroinstalace a vodovodní a kanalizační potrubí.

    V roce 2013 se rozšířila mateřská škola o dva nové pavilony. Počet přijatých dětí se zvýšil o dalších 56 dětí. V tomto roce se také zrekonstruovalo sociální zařízení ve stávajících pavilonech mateřské školy. V roce 2015 Byla dokončena úprava zahrady kolem nově přistavěných pavilonů a zahrada byla osazena novými hracími prvky. V roce 2015 byly kromě nově přistavěných pavilonů vymalovány oba starší pavilony, celá základní škola, školní jídelna a kuchyně se zázemím. Velké rekonstrukce proběhly i ve školní družině, která byla upravena tak, aby zde mohla probíhat dopolední výuka.

    Roku 2017 bylo slavnostně otevřeno nově postavené odloučené pracoviště mateřské školy na adrese Hevlínská 500/2. Zde vznikly prostory pro čtyři další třídy MŠ, součástí nové budovy jsou i prostory, které škola pronajímá Mateřskému centru Studánka a zapsanému spolku Divadlo pro Zličín.

    Ve školním roce 2019/2020 z důvodu nedokončení stavby nové budovy základní školy bude realizována v těchto dosud pronajímaných prostorách výuka pro dvě 1. třídy. Třetí 1. třídu otvíráme v hlavní budově v Nedašovské-v učebně, kterou dosud využívala pouze školní družina.