•  

    

   RANNÍ DRUŽINA VE DNECH 25. - 27. 9. V HEVLÍNSKÉ ULICI

    

   Z důvodu probíhající rekunstrukce tříd v Hevlínské ulici bude ranní družina ve dnech 25. - 27. 9. probíhat pouze v hlavní budově školy a bude posílena o vychovatele tak, aby pomohli dětem se ve velké škole zorientovat při ranním ruchu.
   Paní učitelky třídní si tam děti před výukou vždy vyzvednou.

    

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

    

   NA PÁTEK 29.9.2023 JE VYHLÁŠENÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO

    

   V tento den nebude otevřena školní družina.

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   VŠECHNY POKYNY K PLATBĚ ZA ŠD LZE NYNÍ NALÉZT NA EDUPAGE - ZÁLOŽKA PLATBY

    

   Již jsou nahrány všechny variabilní symboly.

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN V ÚTERÝ 5. ZÁŘÍ

    

   Školní družina bude v provozu od úterý 5. 9. 2023 a to včetně ranní družiny, která je i v Hevlínské ulici od 6:30.

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   DRUŽINA SE OTEVŘE I PRO ŽÁKY ČTVRTÝCH TŘÍD   Ve školním roce 2023/2024 se družina opět otevře i pro žáky čtvrtých tříd, avšak jen
   ve velmi omezeném počtu pro doplnění jiných oddělení. Míst máme velmi málo, proto přihlášky vybíráme, ale zároveň upozorňujeme rodiče, že jediné kritérium pro přijetí je věk dítěte (viz. příloha Vnitřního řádu ŠD)

   Přihlášky zasílejte na email: adankova@zszlicin.cz, nebo odevzdávejte osobně na vrátnici školy do 31. 8. 2023.

   V pátek 1. 9. 2023 Vám dáme vědět, zda bylo Vaše dítě přijato.

    

             Přihláška do zájmového vzdělávání – školní družiny ke stažení zde: SD_prihlaska_k_zajmovemu_vzdelavani_2023_24.docx

    

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   PRODEJ ČIPŮ BELLHOP


   Prodej předem objednaných čipů Bellhop k vyzvedávání dětí bude v pátek 1. 9. 2023 v čase 15:00 - 16:00 a v pondělí 4. 9. 2023 v čase 12:00 - 13:00 vždy u vrátnice školy.

   Čipy se objednávají prostřednictví formuláře, který je stažení zde: Formular_pro_objednani_cipu_pro_SD_22_23(1).docx
   (Žáci nastupující do prvních tříd školního roku 2023 - 2024 mají čipy většinou objednané z informační schůzky v červnu!)


   Při ztrátě hned nahlásit, ať se může zablokovat
   Počet čipů na žáka je libovolný, nakládání s nimi je na zodpovědnosti rodičů!
   Čipy po starších sourozencích lze přeprogramovat (prosíme o informaci ohledně přeprogramování čipu předem na email adankova@zszlicin.cz)
   Cena jednoho čipu je 100,-

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   PŘÍHLÁŠENÍ K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ DO ŠD PRO ŠK. ROK 2023/2024

    

   Spouštíme přihlašování k zájmovému vzdělávání do ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní 2023/2024

   Přihlášky ke stažení zde: SD_prihlaska_k_zajmovemu_vzdelavani_2023_24.docx

   Vyplněné přihlášky odevzdávejte na vrátnici školy nejpozději do 1.7. 2023

    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

    

   Vnitřní řád ŠD ke stažení zde:  Zlicin_-_SD_vnitrni_rad_skolni_druziny_od_1.9.2022.doc