• 1. Číslo bankovního účtu

    Číslo bankovního účtu školní jídelny: 2567892002/5500

     

    2. Cena oběda

    a) Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených ve vyhlášce MŠMT č. 107/2008 Sb. (příloha č.2) o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

    b) Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do těchto věkových skupin (rozhodným datem pro určení věku je příslušný školní rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna):

    Věkové kategorie:

    I. kategorie: 7 – 10 let                                   33,- Kč / oběd (660 Kč/měsíc)

    II. kategorie: 11 – 14 let                                37,- Kč / oběd (740Kč/měsíc)

    III. kategorie: 15 a více let                            40,- Kč / oběd (800Kč/měsíc)

    Cizí strávníci                                                   95,- Kč / oběd (1900Kč/měsíc)

    Cena obědů může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2008 Sb. o školním stravování.

     

    3. Možnosti placení

    Trvalým příkazem

    • pro zavedení trvalého příkazu prosím zadejte platbu na číslo účtu : 2567892002/5500, var. symbol konkrétního strávníka, informace, k jakému datu platbu zasílat a výši zasílané částky dostanete v kanceláři ŠJ.
    • předložit číslo Vašeho účtu.
    • přeplatky vzniklé odhláškami jsou vyrovnávány jednou za rok převodem na Váš účet.

    Inkaso     

    • inkaso z běžného účtu - strávník si zřídí v bance souhlas s inkasem ve prospěch našeho účtu 2567892002/5500. Bez něj nelze platbu provést. Strávníkovi je z účtu inkasována částka za přihlášenou stravu na daný měsíc krácená o odhlášené dny. Pokud platba nebude provedena, musí strávník stravu uhradit hotově v kanceláři, do této doby je objednávání stravy pozastaveno.

    Hotovost

    • Platba v hotovosti se provádí v kanceláři ŠJ.

     

    V případě jiného způsobu placení, je nutné dohodnout se v kanceláři ŠJ.