• DPS KULÍŠCI

     V tomto oddělení pracují děti 1.- 4. tříd.

     Zde se naučí základním pěveckým dovednostem, seznámí se s hlasem a hlasovou výchovou. Zdokonaluje se rytmické cítění pomocí rytmických her a Orffových hudebních nástrojů, na které děti vytvářejí doprovody ke svým písničkám. Děti se již doprovázejí i na vlastní hudební nástroje, na které hrají buď v hudebních školách nebo v našich flétnových odděleních. Hrajeme i hudebně pohybové hry a snažíme se pohybem doprovázet i písně. Pracujeme převážně s jednohlasými písněmi, jednoduchými dvojhlasy současné tvorby pro děti nebo úpravami lidových písní.

     Kulíšci zkouší v hudebně - ve čtvrtek - 15,00 - 16,00