•  

     

     

    ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ 7. 9. 2021

    SCH__ZKA_S_rodici_7.9..docx

     

     

     

    PREVENTIVNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

     

    • Doprovod dítěte musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos dle nařízení vlády 
    • Při každém vstup do MŠ je nutná desinfekce rukou (vlastní desinfekcí nebo desinfekcí ze stojanu u vchodu)
    • Děti si před vstupem do třídy umyjí ruce teplou vodou a mýdlem po dobu minimálně 30 vteřin
    • Do mateřské školy nesmí vstupovat osoba s jakýmkoliv infekčním onemocněním