•  

    PREVENTIVNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

    • Do budovy smí vstoupit pouze jedna osoba (pokud nelze sourozence nechat doma, mohou počkat u vchodu v MŠ na vyhrazené lavičce – škola dozor nezajišťuje, je potřeba vzájemná podpora mezi rodiči)
    • Doprovod dítěte musí mít po celou dobu respirátor (platí i o sourozencích čekajících u vchodu v MŠ)
    • Děti navštěvující MŠ musí mít také roušku – sundávají ji až těsně před vstupem do třídy. Použitou roušku doprovod odnáší pryč z MŠ (nevhazujte do odpadkových košů v šatnách a na chodbě!)
    • Při každém vstup do MŠ je nutná desinfekce rukou (vlastní desinfekcí nebo desinfekcí ze stojanu u vchodu)
    • Do mateřské školy nesmí vstupovat osoba s jakýmkoliv infekčním onemocněním

     

    Potvrzení pro zaměstnavatele o uzavření MŠ (čerpání OČR)

    Potvrzeni_o_uzavreni_skoly.pdf