• Z DŮVODU NEMOCI A KARANTÉN PEDAGOGŮ JE VE ČTVRTEK 20. 1. A PÁTEK 21. 1. ZKRÁCENÝ PROVOZ MŠ OD 7.00 DO 14.00

     

    KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY

    Obě mateřské školy jsou plně obsazené. Po dokončení přestavby mateřské školy v Nedašovské ulici nevzniknou nová místa. Děti do nových tříd byly přijaty řádně v přijímacím řízení v květnu 2021, nově otevřené třídy jsou do dokončení přestavby umístěny v prostorách ZUŠ a ZŠ. 

     

    PREVENTIVNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

     

    • Doprovod dítěte musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos dle nařízení vlády 
    • Při každém vstup do MŠ je nutná desinfekce rukou (vlastní desinfekcí nebo desinfekcí ze stojanu u vchodu)
    • Děti si před vstupem do třídy umyjí ruce teplou vodou a mýdlem po dobu minimálně 30 vteřin
    • Do mateřské školy nesmí vstupovat osoba s jakýmkoliv infekčním onemocněním