• Budoucnost školy

    Nejpozději od školního roku 2020–2021 bude základní škola fungovat v nové čtyřpatrové budově s kapacitou 540 žáků. Součástí školy bude samozřejmě i školní družina a školní jídelna. V nové budově jsou vyprojektovány i moderní odborné učebny pro potřeby 2. stupně, počítačové a jazykové učebny, přírodovědná učebna, učebna výtvarné výchovy, v souladu s obnoveným trendem dílny a cvičná kuchyňka, školní knihovna, místnost pro poradenské pracoviště. Naším záměrem je do všech tříd umístit interaktivní tabule.

    Současné prostory v budově Nedašovské se začnou co nejdříve rekonstruovat na třídy mateřské školy. Zde chceme zrekonstruované prostory využívat i pro zájmové vzdělávání.

    K realizaci hodin Tělesné výchovy i odpoledním sportovních aktivit budeme využívat nejen zrekonstruovanou sportovní halu, ale i venkovní hřiště – dvě mlatová hřiště vedle nově postavené ZŠ a atletický ovál s dalšími hřišti ve sportovním areálu.