• Přehled plateb za kroužky pořádané ZŠ a MŠ Zličín ve školním roce 2019/2020

    

   Platby jsou rozděleny na 2 částky dle potřeby účetnictví školy.

   Pro snadnou identifikaci platby uvádějte variabilní symbol kroužku a do zprávy pro příjemce název kroužku a příjmení dítěte.

    

   Flétna/Pěvecký sbor:   září-prosinec 800 Kč, leden-červen 1.200 Kč

   účet školy 168554437/5500    VS:   131

    

   Angličtina hrou 3.třída, Konverzace AJ 4.třída :  říjen-prosinec 900 Kč, leden-květen 1.500 Kč. 
   Cena zahrnuje možnost využívat výukové časopisy hrazené školou, hry a jiné materiály.

   účet školy 168554437/5500    VS:  102

    

   Konverzace AJ  5.třída, 6.třída :  říjen-prosinec 900 Kč, leden-květen 1.500 Kč                        
   Cena zahrnuje možnost využívat výukové časopisy hrazené školou, hry a jiné materiály.               

   účet školy 168554437/5500    VS:  132

    

   Miniházená:  září-prosinec 800 Kč, leden-červen 1.200 Kč

   účet školy 168554437/5500    VS:  101

    

   Kroužek origami a tvoření z papíru:  září-prosinec 800 Kč, leden-červen 1.200 Kč                    
   Cena kroužku nezahrnuje náklady na materiál cca 150 Kč na pololetí, které se hradí přímo lektorce.

   účet školy 168554437/5500    VS:  116

    

   Ostatní kroužky a jejich poplatky najdete na webu/přihláškách jednotlivých lektorů nebo organizací, které zájmový útvar v ZŠ Zličín pořádají.