• Přehled plateb za kroužky vedené zaměstnanci ZŠ Zličín – 2021/2022

   Termín potvrzení otevření kroužků: 22. 9. na webu ZŠ.

   Termín úhrady za období říjen-prosinec: od 25. 9. do 15. 10.

   Číslo účtu: 168554437/5500. VS dle aktivity, do zprávy uveďte jméno žáka a název kroužku.

   Žák s neuhrazenou platbou nebude v kroužku od poloviny října pokračovat!

    

   VS 12 Pěvecký sbor: říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   VS 13 Konverzace AJ 4. třída: říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   VS 14 Konverzace AJ 5. třída: říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   VS 15 Konverzace AJ 6. třída: říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   VS 16 Konverzace AJ 7.-8. třída: říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   VS 17 Miniházená: říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   VS 18 Přípravka tanečního sportu (lektorka M. Dvořáková): říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   VS 19 Šikovné ruce – kreativní vyrábění: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 1.600 Kč

   (poplatek zahrnuje materiál)

   VS 20 Výtvarná a kutilská dílna: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 1.600 Kč

   (poplatek zahrnuje materiál)

   VS 21 Vaření hrou, lekce 90 min: říjen-prosinec 900 Kč, leden-červen 1.500 Kč

   (nezahrnuje náklady na potraviny, lektorka vyúčtuje částku dle spotřebovaných surovin)

    

    

   Platba za období leden-červen musí proběhnout až v lednu 2022, nelze hradit dříve!

    

   Časový harmonogram pro kroužky vedené lektory ZŠ – 2021/2022

    

   Přihlašování: přes EduPage do 20. 9.

   Informace o otevření kroužku: na webu školy 22. 9., informace od lektora - emailem během týdne

   Zahájení lekcí: v týdnu od 4. 10.

   Platba za říjen-prosinec: 25.9. – 15.10.

   Platba za leden-červen: v lednu 2022