• Přehled plateb za kroužky vedené zaměstnanci ZŠ Zličín – šk. rok 2022/2023

   Platbu zasílejte až po potvrzení otevření kroužku – info na webu 27. 9. 2022

   Termín úhrady za období říjen-prosinec: od 1. 10. do 15. 10. 2022

   Číslo účtu: 168554437/5500, VS dle aktivity, do zprávy uveďte jméno žáka a název kroužku.

   Žák s neuhrazenou platbou nebude v kroužku pokračovat.

   Vzhledem k navýšení cen energií a materiálu jsou platby nově stanovené v následující výši:

    

   VS 11 Pěvecký sbor: říjen-prosinec 1.050 Kč, leden-červen 1.750 Kč

   VS 12 Konverzace AJ 3. třída: říjen-prosinec 1.050 Kč, leden-červen 1.750 Kč                      

   VS 13 Konverzace AJ 4. třída: říjen-prosinec 1.050 Kč, leden-červen 1.750 Kč                       

   VS 14 Konverzace AJ 5. třída: říjen-prosinec 1.050 Kč, leden-červen 1.750 Kč

   VS 17 Konverzace AJ 8.-9. třída: říjen-prosinec 1.050 Kč, leden-červen 1.750 Kč                    

   VS 18 Miniházená: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč

   VS 19 Přípravka tanečního sportu (lektorka M. Dvořáková): říjen-prosinec 1.050 Kč, leden-červen 1.750 Kč

   VS 21 Výtvarná dílna: říjen-prosinec 1.350 Kč, leden-červen 2.250 Kč

   (poplatek zahrnuje standartní materiál) 

   VS 22 Vaření hrou, lekce 90 min: říjen-prosinec 1.350 Kč, leden-červen 2.250 Kč

   (nezahrnuje náklady na potraviny, lektor vyúčtuje částku dle spotřebovaných surovin)

    

   Platba za období leden-červen musí proběhnout až v lednu 2023, nelze hradit dříve!