• Přehled plateb za kroužky vedené zaměstnanci ZŠ Zličín – šk. rok 2020/2021

    

   Termín úhrady za období říjen-prosinec: do 5. 10. 2020.

   Číslo účtu: 168554437/5500. Variabilní symbol dle aktivity viz. níže, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a název kroužku.

   Pokud platba nebude uhrazená, lektor žáka na kroužek nepřijme.

   Žáci, kteří ve 2. pololetí 2019/20 nedochodili lekce z důvodu COVID opatření, mají částku převedenou na následující období. Kroužky s převedenou platbou jsou označené červeně. Platba za říjen - prosinec se týká pouze nově dohlášených dětí a nových kroužků.

    

   VS 11 Flétna:  říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

   VS 12 Pěvecký sbor:  říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

   VS 13 Konverzace AJ 4. třída:  říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč                       

   VS 14 Konverzace AJ 5. třída:  říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč

   VS 15 Konverzace AJ 6. třída:  říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč

   VS 16 Konverzace AJ 7. třída:  říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč                     

   VS 17 Miniházená:  říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

   VS 18 Přípravka tanečního sportu 1.-2. třída:  říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

    

   VS 19 Šikovné ruce – kreativní vyrábění:  říjen - prosinec 1.200 Kč, leden - červen 1.600 Kč

   (poplatek zahrnuje materiál) 

   VS 20 Výtvarné tvoření:  říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

   (poplatek zahrnuje materiál) 

    

    

   Další platba za období leden-červen musí proběhnout až v lednu 2021, nelze hradit dříve!