• Přehled plateb za kroužky vedené zaměstnanci ZŠ Zličín – šk. rok 2023/2024

   Platbu zasílejte až po potvrzení otevření kroužku – info na webu 29. 9. 2023

   Termín úhrady za období říjen-prosinec: od 1. 10. do 15. 10. 2023

   Číslo účtu: 168554437/5500, VS dle aktivity, do zprávy uveďte jméno žáka a název kroužku.

   Žák s neuhrazenou platbou nebude v kroužku pokračovat.

   Vzhledem k navýšení cen energií a materiálu jsou platby nově stanovené v následující výši:

    

   VS 11 Pěvecký sbor: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč

   VS 12 Konverzace AJ 3. třída: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč                      

   VS 13 Konverzace AJ 4. třída: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč                       

   VS 14 Konverzace AJ 5. třída: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč

   VS 15 Konverzace AJ 6. třída: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč

   VS 16 Konverzace AJ 7. třída: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč    

   VS 17 Konverzace AJ 8.-9. třída: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč                    

   VS 18 Miniházená: říjen-prosinec 1.350 Kč, leden-červen 2.200 Kč

   VS 19 Přípravka tanečního sportu (lektorka Mgr. Marie Dvořáková): říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč    

   VS 20 Keramika: říjen-prosinec 1.800 Kč - 6 dvouhodinových lekcí, cena leden-červen bude upřesněna (poplatek zahrnuje standartní materiál) 

   VS 21 Výtvarná dílna: říjen-prosinec 1.500 Kč, leden-červen 2.600 Kč

   (poplatek zahrnuje standartní materiál) 

   VS 22 Vaření hrou, lekce 90 min: říjen-prosinec 1.500 Kč, leden-červen 2.500 Kč

   (nezahrnuje náklady na potraviny, lektor vyúčtuje částku dle spotřebovaných surovin)

   VS 23 Moderní gymnastika: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-červen 2.000 Kč   

    

   Platba za období leden-červen musí proběhnout až v lednu 2024, nelze hradit dříve!

   Kroužky probíhají do konce května, v červnu případně náhradní lekce. 

                    

   Přípravky na přijímací řízení na gymnázia a SŠ

   VS 31 Přípravka na přijímačky ČJ 9. ročník: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-duben 1.400 Kč

   VS 32 Přípravka na přijímačky M 9. ročník: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-duben 1.400 Kč

   VS 33 Přípravka na přijímačky ČJ 5. ročník: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-duben 1.400 Kč

   VS 34 Přípravka na přijímačky M 5. ročník: říjen-prosinec 1.200 Kč, leden-duben 1.400 Kč

    

   Časový harmonogram pro kroužky vedené lektory ZŠ – šk. rok 2023/2024

   Přihlašování: přes EduPage 4. 9. – 25. 9. 2023

   Informace o otevření kroužku: na webu školy 29. 9., informace od lektora do konce září

   Zahájení lekcí: v týdnu od 2. 10.

   Platba za říjen-prosinec: 1. 10. – 15. 10.

   Platba za leden-červen: v lednu 2024