• Předpokládané akce na listopad

     

      4.11. – Náš nový kamarád– dětské divadelní představení s multikulturní tématikou. Účastní se Rosničky a Rybičky v rámci dopoledního vzdělávacího programu.

    „Podpořeno z projektu reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482 spolufinancovaného z Evropské unie“

      8. 11. – Jízdy na koních

      9. 11.  - Sportovní multikulturní dopoledne (Rosničky a Rybičky)

    10. 11. – Sportovní multikulturní dopoledne (Včeličky a Motýlci)

    18. 11. – Ptačí cirkus

    22. 11. - Jízdy na koních

    23. 11. – Kdo naslouchá rozumí – divadlo (Včeličky a Motýlci)

    24. 11. Beseda s rodiči zaměřená na rozvoj řečových dovedností u  dětí (od 16:00 do 18:00 hod. na třídě Rosniček)

    „Podpořeno z projektu reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482 spolufinancovaného z Evropské unie“

     

    28. 11. Společné rozsvícení vánočního stromečku – zahájení adventu

    Sejdeme se na zahradě MŠ v 16:00 hod..Podrobné informace o obsahu akce najdete na letáčku na hlavní nástěnce a nástěnkách jednotlivých tříd.

    „Podpořeno z projektu reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482 spolufinancovaného z Evropské unie“