• Předškoláci

   •  

    Předškoláci mají dle zákona povinnou předškolní docházku (i v distanční formě) na 4 hodiny denně od 8 do 12 hod. Povinná předškolní docházka se nevztahuje na dobu vedlejších (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) a hlavních (letní) prázdniny či ředitelská volna.

    Pro plánovanou nepřítonost dítěte delší jak 3 pracovní dny je povinnen zákonný zástupce vyplnit žádost, kterou dá ke schválení vedoucí učitelce MŠ.

    Uvolneni_z_dochazky_-_predskolaci.pdf

    Nově bude také možno omlouvat předškoláky přes aplikaci NAŠE MŠ sekce ZPRÁVY.

    Neomluvená absence delší jak 14 dní bude hlášena na OSPOD