• Kurz Předškolák

    • Nabídka platí pouze pro děti naší MŠ 

     Jako každý rok se snažíme usnadnit dětem vstup do školy formou seznámení se školním prostředím.  Od září děti čeká jiný prostor v nové budově školy, děti se během kurzů seznámí alespoň s činnostmi malých školáků a s pedagogy ZŠ.

     Kurzem budou předškoláky provádět paní učitelky ZŠ. Děti se mohou těšit na pestré aktivity.

     Ke konci školního roku budou mít ještě možnost navštívit vyučovací hodinu prvňáčků přímo během výuky. 

     Odchod do třídy/tělocvičny ZŠ na kurz a zpět do třídy MŠ zajistí učitelky ZŠ a MŠ.

      

     Pondělí  24.2.    13-13.45   Hrátky s prostorem a čísly-matematická představivost             

     Pondělí  9.3.     13-13.45   Hrátky s češtinou-jazyková příprava a dramatická výchova         

     Pondělí 23.3.   13-13.45    Hrátky s barvami a písničkou-výtvarná a hudební výchova          

     Čtvrtek  16.4.    13.00-14.00       Pohybová a taneční příprava