• HAPPYSNACK – ŠKOLNÍ AUTOMAT NA ZDRAVOU SVAČINKU

        Informace k automatu na zdravé svačinky i k projektům naleznate na internetových stránkách :

        www.happysnack.cz