• Sběr papíru – výsledky

     • Dobrý den,

      máme pro vás výsledky sběru papíru.

      Za krásné 6. místo ze všech zúčastněných škol jsme dostali bonus 3000 Kč.

      Díky Vám dostala škola za sběr papíru dohromady i s bonusem 24 312 KČ.

       

      Na sběru se podílela i školka. Peníze budou spravedlivě rozděleny.

      Ceny vítězům předám osobně.

      Škola

      1.        Eva V.              3.B
      2.        Linda Č.           1.B
      3.        Stela H.           3.B
      4.        Veronika P.      1.C
              a Filip P.           4.A
      5.        Zachariáš V.    3.A
      6.        Klára T.            4.B
      7.       Jaroslav K.
              a Pavel K.        2.B
      8.       Natálie B.          7.B
      9.       Jakub K.            3.C
      10.       Sofie Š.             4.A

       

      První 3 místa dostanou větší odměnu.

      Dalších 7 žáků dostane menší odměnu.

      Ostatní peníze škola využije na vybavení školy ve prospěch žáků.

      Všem, kteří se podíleli na sběru papíru moc děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.

       

      S pozdravem Miroslava Vokounová a celý tým školy Zličín

     • Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro ukrajinské uprchlíky

     •  Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328

       

      Č.j.:  Míš/202/2022                                                                                                                     V Praze 15. 6. 2022

      R O Z H O D N U T Í

       

      o nepřijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 pro děti ukrajinských uprchlíků

       

      Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 - Zličín, rozhodla prostřednictvím ředitelky, podle ustanovení § 165 odst. 2, § 34 a § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

       

      z důvodu plné kapacity školy nelze vyhovět žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 – Zličín

       

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      

       Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

                                                                                                                                                    ředitelka školy

       

      Rozhodnutí o nepřijetí jsou k vyzvednutí v kanceláři vedoucí učitelky na pracovišti Nedašovská 328, 21. 6. 2022 v čase od 13.00 do 15.00 hodin.

       

      rozhodnuti_o_neprijeti_deti_ukr._uprchliku_MS.pdf

       

      UKR_rozhodnuti_o_neprijeti_deti_ukr._uprchliku.pdf