• Kritéria přijímání k základnímu vzdělávání pro rok 2022/2023

     • Ředitelka školy zaktualizovala kritéria k přijímání dne 18. 3. 2022 po konzultaci s MHMP

      2_Kriteria_prijimani_deti_do_ZS_2022_-_23.doc​​​​​​​

      Důležitá informace!

      • 1) V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splňují zákonné kritérium místa trvalého pobytu v příslušném školském obvodu nelze využít přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v daném školském obvodu, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává, popř. další podpůrná kritéria. V daném případě musí být splněna rovnost této skupiny uchazečů. V případě vyššího počtu těchto uchazečů je doporučena forma losování ze všech uchazečů splňujících podmínku spádovosti.

      • 2) Do zápisu 6. a 7. dubna se nesmí přihlašovat cizinci, kteří přišli do ČR po 24. 2. 2022, tito se mohou přihlásit do případného dalšího zápisu (pokud bude kapacita).

     • Oznámení o udělení ředitelského volna

     • Oznamujeme vám, že v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 165 vyhlašuji na den 13. 4. 2022 pro žáky základní školy ředitelské volno. Jedná se o středu před velikonočními prázdninami. Školní výuka bude pokračovat od úterý 19. 4. 2022.

       

      Pro zájemce z 0.- 4. ročníku bude k dispozici školní družina (bez stravování).  

       

       V Praze 1. 3. 2022 

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková, ředitelka školy