Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328


Elektronická přihláška, školní rok:
2022/2023


Obor

Obor:


Základní údaje dítěte

Křestní jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

Pohlaví:

Datum narození:

Kontaktní údaje nejsou povinné, ale mohou se hodit. Jde o přímý kontakt na dítě, kontakt na rodiče (zákonné zástupce) se zadává později v přihlášce.

Email dítěte:

Mobil dítěte:

Následující údaje jsou potřebné pro správné vyplnění vysvědčení

Místo narození:

Národnost:

Občanství:


Bydliště

Ulice:

Město:

PSČ:


Přechodné bydliště

Ulice:

Město:

PSČ:


Školní údaje

Předchozí škola/školka:

Ročník, do kterého se dítě hlásí:

Školní rok nástupu dítěte:


Rodiče

Adresát korespondence:

Otec

Křestní jméno:

Příjmení:

Email otce:

Číslo na mobil:

Ulice:

PSČ:

Město:

Matka

Křestní jméno:

Příjmení:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulice:

PSČ:

Město:


Další informace

Školní družina/klub:

Stravování ve školní jídelně:

Zdravotní pojišťovna:


Ostatní údaje

Datová schránka otec:

Datová schránka matka:


Souhlas


Poznámka

Pokud nám chcete nechat odkaz nad rámec dosud zadaných údajů.

Poznámka:


Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Případné změny, zejména změny týkající se zdravotního stavu mého dítěte, bezodkladně doplním. Podpisem stvrzuji správnost údajů a prohlašuji, že vyplnění žádosti o přijetí žáka bylo projednáno oběma rodiči / zákonnými zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se školní docházkou do ZŠ a MŠ Praha-Zličín.

V

dne


Opište prosím text z obrázku