• PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

     *plán akcí se mění v závislosti na vládních nařízení, podmínkách a možnostech agentur

     Září

     Zapojení do projektu Sokol – Cvičíme se zvířátky

     Návštěva chovatelské archy (autobusová doprava) 

     Loučení s létem

     Říjen

     Čeština jako druhý jazyk - beseda pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem

     Rodičovská kavárna

     Příprava dětí na vstup do ZŠ – beseda pro rodiče předškoláků s PhDr. Michaelou Vítečkovou, PhD.

     Listopad

     Rozvoj řečových dovedností dětí – beseda s paní logopedkou Čihalovou

     Školka v přírodě 

     Bedýnky příběhů (pro předškoláky)

     Zdravé zoubky

     Prosinec

     Mikulášská nadílka

     Adventní tvoření s rodiči

     Ježíšek v MŠ 

     Leden

     Malá technická univerzita

     Hravé odpoledne s rodiči

     Únor

     Konzultace pro rodiče předškoláků

     Karneval ve školce 

     Březen

     Jarní slavnost

     Duben

     Výchovný program IZS 

     Čarodějnický rej            

     Květen

     Velký celodenní výlet (autobusová doprava + strava)

     Červen

     Oslava dne dětí s VSA

     Rozloučení s předškoláky

     Rozloučení s MŠ (přespání v MŠ)

     Zmrzlina na závěr roku